Một tụ điện có điện dung 50pf tức là có giá trị bằng bao nhiêu fara

Biết rằng khi cường độ điện trường trong không khí lên đến 3.106 V/m thì không khí sẽ trở thành dẫn điện.

Show

A. Q = 15.104 C.        

B. Q = 15.10-7 C.

C. Q = 10.10-7 C.       

D. Q = 3.10-7 C.

Theo dõi Vi phạm

Vật lý 11 Bài 6Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 6Giải bài tập Vật lý 11 Bài 6

ADSENSE

Trả lời (1)

 • Một tụ điện có điện dung 50pf tức là có giá trị bằng bao nhiêu fara

  Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là:

  \(U = Ed = {3.10^6}{.10^{ - 2}} = 30000V\)

  Điện tích tối đa có thể tích cho tụ là:

  \(Q = C.U = {50.10^{ - 12}}.30000 = {15.10^{ - 7}}C\)

  Chọn B

    bởi Ngoc Nga

  Một tụ điện có điện dung 50pf tức là có giá trị bằng bao nhiêu fara
  11/01/2021

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Cách tích điểm HP

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Một tụ điện có điện dung 50pf tức là có giá trị bằng bao nhiêu fara

Một tụ điện có điện dung 50pf tức là có giá trị bằng bao nhiêu fara

 

 

Một tụ điện có điện dung 50pf tức là có giá trị bằng bao nhiêu fara

ZUNIA9

Các câu hỏi mới

 • Dòng điện chạy trong mạch điện nào sau đây không phải là dòng điện không đổi ?

  A. Trong mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp với nguồn điện là đinamô.

  B. Trong mạch điện kín của đèn pin.

  C. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là acquy.

  D. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là pin mặt trời.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào?

  A.   \(I =\dfrac{q^2}{t}\)              

  B. \(I = qt\)

  C. \(I = q^2t \)                   

  D. \(I = \dfrac{q}{t}\)

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết điều kiện để có dòng điện là

  A. Chỉ cần các vật dẫn điện có cùng nhiệt độ nối liền với nhau tạo thành mạch điện kín.

  B. Chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

  C. Chỉ cần có hiệu điện thế.

  D. Chỉ cần có nguồn điện.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hiệu điện thế là 1V được đặt vào hai đầu điện trở 10Ω trong khoảng thời gian là 20 s. Lượng điện tích dịch chuyển qua điện trở này khi đó là bao nhiêu ?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đơn vị đo suất điện động là gì?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết hai cực của pin Vôn-ta được tích điện khác nhau là do

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A. Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích \({7.10^{ - 2}}C\) giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Tính suất điện động của nguồn điện này.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Pin Vôn-ta có suất điện động là 1,1 V. Tính công của pin này sản ra khi có một lượng điện tích +54 C dịch chuyển ở bên trong và giữa hai cực của pin.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Pin Lơ-clăng-sê sản ra một công là 270 J khi dịch chuyển lượng điện tích là +180 C ở bên trong và giữa hai cực của pin. Tính suất điện động của pin này.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Một bộ acquy có suất điên động là 6 V và sản ra một công là 360 J khi dịch chuyển điện tích ở bên trong và giữa hai cực của nó khi acquy này phát điện. Tính lượng điện tích được dịch chuyển này.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho 2 tụ điện C1=3uF C2=6uF Nguồn 9V

  a) tính điện dung tương đương của mạch

  b) Tính điện tích và hiệu điện thế của mọi tụ

  05/12/2022 |   0 Trả lời

 • Trong không khí, đặt điện tích (q = 3.10^-8 C) tại đỉnh của A một tam giác đề ABC. Biết cường độ điện trường do q gây ra tại B có độ lớn E=1,2*10^4 V/m và (k=9*10^9 (N/m^2)/(C^2)). Tính khoảng cách AB

  Trong không khí, đặt điện tích \(q = 3.10^-8 C\) tại đỉnh của A một tam giác đề ABC. Biết cường độ điện trường do q gây ra tại B có độ lớn E=1,2*10^4 V/m và \(k=9*10^9 (N/m^2)/(C^2)\). Tính khoảng cách AB

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Một thanh dẫn điện dài 100cm, chuyển động vuông góc trong từ trường đều với vận tốc 4m/s. Biết cảm ứng từ có độ lớn B = 0,2 T.

  Tính suất điện động cảm ứng từ trong thanh? Nếu dùng dây có điện trở không đáng kể nối đầu thanh với một điện trở R = 0,6 thành mạch kín thì cường độ dòng điện qua điện trở bằng bao nhiêu?

  12/03/2023 |   0 Trả lời

 • Tia sáng truyền từ thấu kính phân kì và đi qua quang tâm O thì tia ló đi qua thấu kính sẽ:

  A. Truyền thẳng

  B. Phản xạ lại theo đường truyền cũ

  C. Sẽ phản xạ gương tại quang tâm O

  D. Sẽ biến mất

  04/04/2023 |   0 Trả lời

 • Một khung dây hình tròn có bán kính 10cm, trên dây có 500 vòng dây, khung quay đều trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,1t. Khung quay mỗi phút được 600 vòng, lấy π2≈10. Suất điện động trong khung có độ lớn?

  Một khung dây hình tròn có bán kính 10cm, trên dây có 500 vòng dây, khung quay đều trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,1t. Khung quay mỗi phút được 600 vòng, lấy π2≈10. Suất điện động trong khung có độ lớn?

  11/05/2023 |   0 Trả lời

 • Đoạn dây dẫn dài 0,1 m mang dòng điện 2,5 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,02 T. Đoạn dây đặt theo phương hợp với các đường sức từ góc 300. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn bằng:

  A. 6,75.10-3 N

  B. 7,8.10-3 N. 

  C. 0,04 N.

  D. 2,5.10-3 N.

  23/05/2023 |   0 Trả lời

 • Một bộ nguồn điện gồm 2 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là e=1,5V và r=1 ôm mắc nối tiếp nhau.

  Bộ nguồn được mắc với mạch ngoài là hai bóng đèn giống nhau loại 3V - 0,75W mắc song song. Cho rằng điện trở đèn không thay đổi theo nhiệt độ. Nhiệt lượng tỏa ra mỗi đèn trong 0,5 phút là

  05/08/2023 |   0 Trả lời

 • dao động điều hòa

  Hãy giúp mình mình cần gập nhé

  Một tụ điện có điện dung 50pf tức là có giá trị bằng bao nhiêu fara

  13/09/2023 |   0 Trả lời

 • Một vật dddh theo định luật hàm cos với tần số f=5hz.khi phá giao động là pi,giá tốc chất điểm là a=-100(m/s bình).

  Một vật dddh theo định luật hàm cos với tần số f=5hz.khi phá giao động là pi,giá tốc chất điểm là a=-100(m/s bình).

  A. Tìm biên độ giao động

  B,tìm ly độ, vận tốc chất điểm ứng với pha trên

  C. Tìm giá tốc và vận tốc chất điểm khi lí độ x =12cm

  15/09/2023 |   0 Trả lời

 • 1 vật dao động điều hòa với tần số 2hz biên độ A=10cm hỏi khi vật có vận tốc v=40π(cm/s) thì li độ và gia tốc bằng bao nhiêu ?

  1 vật dao động điều hòa với tần số 2hz biên độ A=10cm

  hỏi khi vật có vận tốc v=40π(cm/s) thì li độ và gia tốc bằng bao nhiêu ?

  17/09/2023 |   0 Trả lời

 • Tại sao ω' = 2ω

  Tại sao ω' = 2ω .Xin hãy giải chi tiết ạ

  02/10/2023 |   0 Trả lời

 • Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh điểm gốc Ox với biên độ A=24cm và chu kì T=4s. Tại thời điểm t=0 li độ là +A.