Đơn xin học bổng TVET PNG 2023

Mẫu đơn đăng ký TVET PNG Mẫu đơn đăng ký TVET là tài liệu chính thức cần thiết để đăng ký vào bất kỳ cơ sở Giáo dục và Đào tạo Kỹ thuật và Dạy nghề (TVET) nào ở Papua New Guinea. Các mẫu đơn đăng ký được thiết kế để thu thập thông tin cá nhân và thông tin học tập của người nộp đơn, được sử dụng để đánh giá khả năng đủ điều kiện được nhận vào cơ sở TVET của họ. Mẫu đơn đăng ký TVET PNG có sẵn ở cả định dạng trực tuyến và ngoại tuyến. Bạn có thể truy cập vào Mẫu đơn đăng ký TVET trực tuyến của PNG thông qua trang web chính thức của cơ sở TVET. Người nộp đơn cần điền thông tin cá nhân và học tập của họ, tải lên các tài liệu cần thiết và nộp đơn đăng ký trực tuyến. Mặt khác, bạn có thể lấy Mẫu đơn đăng ký TVET PNG ngoại tuyến từ văn phòng tuyển sinh của cơ sở TVET hoặc tải xuống từ trang web của họ. Người nộp đơn cần điền thủ công vào mẫu đơn, đính kèm các tài liệu cần thiết và nộp cho văn phòng tuyển sinh. Mẫu đơn đăng ký TVET PNG thường bao gồm các phần thông tin chi tiết cá nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và tài liệu tham khảo. Người nộp đơn cần cung cấp thông tin chính xác trong từng phần, vì bất kỳ sự khác biệt nào có thể dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký. Cơ sở TVET cũng có thể tiến hành một cuộc phỏng vấn hoặc bài kiểm tra đầu vào để đánh giá kỹ năng và kiến ​​thức của người nộp đơn. Tóm lại, Mẫu đơn đăng ký TVET PNG là bước đầu tiên để theo đuổi sự nghiệp giáo dục và đào tạo kỹ thuật và dạy nghề ở Papua New Guinea. Người nộp đơn cần điền cẩn thận vào mẫu đơn, nộp các tài liệu cần thiết và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn hoặc bài kiểm tra đầu vào để tăng cơ hội được nhận vào cơ sở TVET

Ứng viên phải nộp Bản sao công chứng của các tài liệu ứng dụng có liên quan được liệt kê dưới đây

 • Mẫu đơn xin học bổng chính phủ Trung Quốc trực tuyến được in sau khi nộp đơn trực tuyến,
 • Bản sao trang chủ hộ chiếu. Người nộp đơn phải nộp bản sao chụp rõ ràng hộ chiếu phổ thông có hiệu lực muộn hơn ngày 1 tháng 3 năm 2024. Nếu hiệu lực của hộ chiếu hiện tại không đáp ứng yêu cầu, vui lòng nộp đơn xin hộ chiếu mới trước khi nộp đơn,
 • Chứng chỉ Trung học Phổ thông (Lớp 10 & 12) kèm bảng điểm nội bộ,
 • Bảng điểm và chứng chỉ học tập (Bằng đại học có bảng điểm),
 • Sơ yếu lý lịch (CV),
 • Kế hoạch học tập hoặc đề xuất nghiên cứu bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh. (Tối thiểu 200 từ cho sinh viên đại học, 500 từ cho sinh viên không có bằng cấp và 800 từ cho sinh viên sau đại học),
 • Ứng viên cho các chương trình sau đại học hoặc tiến sĩ hoặc chương trình học giả cao cấp phải nộp hai thư giới thiệu bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh từ các giáo sư hoặc phó giáo sư,
 • Thư giới thiệu nhân vật từ Linh mục giáo xứ/Mục sư/Trưởng lão nhà thờ (có số liên lạc hợp lệ),
 • Giấy khai sinh, CMND, Bằng lái xe
 • Báo cáo hồ sơ phi hình sự (Cảnh sát) được cấp trong vòng 6 tháng trước ngày nộp đơn,
 • Người nộp đơn dự định ở lại Trung Quốc hơn sáu tháng phải nộp bản sao Mẫu kiểm tra thể chất của người nước ngoài hoàn thành bằng tiếng Anh (Việc kiểm tra thể chất phải bao gồm tất cả các mục được liệt kê trong Mẫu kiểm tra thể chất của người nước ngoài. Hồ sơ không đầy đủ hoặc không có chữ ký của bác sĩ điều trị, con dấu chính thức của bệnh viện hoặc ảnh đóng dấu của người nộp đơn đều không hợp lệ. Vui lòng chọn thời điểm thích hợp để khám sức khỏe vì kết quả chỉ có giá trị trong 6 tháng),
 • Ứng viên dưới 18 tuổi phải nộp giấy tờ hợp lệ của người giám hộ hợp pháp của họ tại Trung Quốc,
 • Chứng chỉ trình độ ngôn ngữ nếu có, chẳng hạn như chứng chỉ HSK, chứng chỉ IELTS hoặc TOFEL,
 • Hồ sơ nhập học nếu có. Người đăng ký chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ nên cung cấp các tài liệu nhập học do các trường đại học ứng tuyển của Trung Quốc cấp, chẳng hạn như thông báo nhập học, thư trước khi nhập học hoặc lời mời từ các giáo sư. Ứng viên có hồ sơ nhập học sẽ được ưu tiên giành Học bổng Chính phủ Trung Quốc

Phải nộp đầy đủ hồ sơ theo thứ tự ưu tiên nêu trên

Lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên được DHERST tư vấn

Các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên bao gồm. khoa học, công nghệ, nông nghiệp, y học, kinh tế, quản lý, giáo dục, lịch sử, nghệ thuật tự do và triết học. (DHERST khuyến cáo không nên đăng ký các chương trình không được liệt kê ở trên)

Hướng dẫn cụ thể để áp dụng

Truy cập trang web “CSC Study in China” và nhấp vào “Đơn xin học bổng dành cho sinh viên” tại. http. //www. trường trung học. tổ chức. Đăng ký tài khoản thông qua [TẠO TÀI KHOẢN] và đăng nhập bằng tài khoản của bạn. 'Danh mục chương trình' là. Loại A và 'Mã số đại lý' là. 5981.  

Để biết thêm thông tin về các trường đại học và các chương trình, hãy truy cập. http. //www. trường trung học. org/đại học/chỉ mục. html. Bạn cũng có thể tải xuống Mẫu kiểm tra thể chất dành cho người nước ngoài và Hướng dẫn của Hệ thống thông tin đăng ký học bổng trực tuyến của Trung Quốc để hướng dẫn bạn tại đây

Các mẫu đơn đăng ký trực tuyến đã hoàn thành phải được tải xuống và in ra một bản sao bao gồm tất cả các tài liệu cần thiết được liệt kê ở trên và gửi đến

Phòng Giáo dục Đại học, Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ,
Hòm thư 5117,
BOROKO, NCD

Chú ý. Quản lý - Học bổng nước ngoài

Hạn chót nộp đơn

Đơn đăng ký phải đến văn phòng chậm nhất là Thứ Hai, ngày 2 tháng 1 năm 2023. Tất cả các ứng viên phải nộp đơn trực tuyến và nộp hai bản cứng của mẫu đơn đăng ký. Việc không nộp đơn trực tuyến sẽ tự động loại bỏ đơn đăng ký của bạn. Các ứng dụng gửi fax và gửi qua email sẽ KHÔNG được chấp nhận

Học bổng TVET dành cho sinh viên PNG là gì?

Học bổng chi trả toàn bộ chi phí nội trú và học phí cộng với tiền trợ cấp hàng tuần tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Port Moresby cho các ứng viên được chọn . Những người được trao giải phải tự túc đến Trường Cao đẳng Kỹ thuật Port Moresby để đăng ký và bắt đầu khóa đào tạo tại Trường Cao đẳng Port Moresby vào ngày được thông báo.

Học bổng MRDC PNG 2023 là gì?

HỌC BỔNG MRDC 2023 - HIỆN MỞ . Chỉ bao gồm học phí và phí nội trú

Học bổng Úc 2023 là gì?

Học bổng Giải thưởng Australia 2023-2024 là học bổng được tài trợ hoàn toàn cho sinh viên quốc tế . Những học bổng này dành cho sinh viên đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. D. nghiên cứu và cung cấp cho người nhận toàn bộ học phí, trợ cấp đi lại, chi phí sinh hoạt, trợ cấp thành lập và nhiều hơn nữa.

Giải thưởng Úc trong đợt nhận học bổng PNG năm 2023 là gì?

Học bổng In-PNG của Australia Awards cung cấp đào tạo trong các lĩnh vực ưu tiên được Chính phủ Úc và PNG xác định và được cung cấp thông qua các trường đại học đối tác được chọn ở PNG.