Top 9 các câu hỏi về giao dịch liên kết 2023

Top 1: Tổng hợp 23 câu Hỏi đáp về Giao dịch liên kết và quan hệ liên kết

Tác giả: taca.edu.vn - Nhận 168 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi 1: Giao dịch liên kết và chi phí lãi vay giữa công ty mẹ, con. Câu hỏi 2: Lãi suất của bên giao dịch liên kết với giao dịch độc lập. Câu hỏi 3: Trường hợp thuê nhà giám đốc, lưu trữ hoá đơn điện tử . Câu hỏi 4: Tình huống về quan hệ liên kết và giao dịch vay tiền. Câu hỏi 5: Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia và thời hạn nộp. Câu Hỏi 6: Vay tiền của công ty mẹ. và xác định chi phí lãi vay được trừ. Câu hỏi 7: Doanh thu 120 tỷ, giá trị GDLK 1.7 tỷ có được miễn kê khai, nộp hồ sơ?. Câu hỏi 8: Vay vốn ngân hàng trên. 25% VCSH, có phải giao dịch liên kết?. Câu Hỏi 9: Doanh số dưới 200 tỷ, có phát sinh GDLK có được giảm 30% thuế TNDN?. Câu hỏi 10: Mượn tiền của chủ tịch không lãi suất có phải giao dịch liên kết. Câu hỏi 11: 3 công ty cùng một chủ góp vốn lẫn nhau, có phải GDLK?. Câu hỏi 12: Công ty vay tiền của người nhà cổ đông với mức lãi suất 0% có phải. GDLK?. Câu hỏi 13: Công ty vay vốn ngân hàng > 25% VCSH có phải GDLK?. Câu hỏi 14: Công ty mượn tiền của chủ doanh nghiệp và chi phí lãi vay . Câu hỏi 15: Vay ngân hàng cao hơn VCSH có phải GDLK?. Câu hỏi 16: Kinh doanh lỗ vay tiền giám đốc, có phải GDLK?. Câu hỏi 17: Công ty xây dựng có vốn nước ngoài, vấn đề kê khai GDLK . Câu hỏi 18: Mượn tiền của thành viên góp vốn với LS 0% có phải GDLK?. Câu hỏi 19: Mượn tiền giám đốc không lãi suất có thuộc GDLK và cách kê khai?. Câu hỏi 20: Giao dịch liên kết trong nội bộ doanh nghiệp. Câu hỏi 21: Giải đáp về xác định lợi nhuận trước thuế TNDN . Câu hỏi 22: Hướng dẫn khai báo phụ lục số 01 . Câu hỏi 23: Vay mượn giữa các công ty có mối quan hệ liên kết.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 26 thg 3, 2021 · Dưới đây TACA đã tổng hợp 23 câu hỏi đáp về giao dịch liên kết và quan hệ liên kết như: chi phí lãi vay giữa công ty mẹ và công ty con, giao ...câu hỏi đáp về giao dịch liên... · Câu hỏi 2: Lãi suất của bên...26 thg 3, 2021 · Dưới đây TACA đã tổng hợp 23 câu hỏi đáp về giao dịch liên kết và quan hệ liên kết như: chi phí lãi vay giữa công ty mẹ và công ty con, giao ...câu hỏi đáp về giao dịch liên... · Câu hỏi 2: Lãi suất của bên... ...

Top 2: TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN "QUAN HỆ LIÊN KẾT ...

Tác giả: forum.misa.vn - Nhận 183 lượt đánh giá
Tóm tắt: I. NGHỊ ĐỊNH 132/2020/NĐ-CP ban hành QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NĂM CÓ PHÁT SINH GIAO DỊCH LIÊN KẾT thì phải lập kèm PHỤ LỤC GDLK NĐ132 01 TRÊN TỜ KHAI QT THUẾ TNDN TỪ NĂM 2020.- GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ??? - KHI NÀO PHẢI LẬP PHỤ LỤC GDLK NĐ132 01 TRÊN QT THU NHẬP DN NĂM 2021?THỨ NHẤT: GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ???​Theo Khoản 3, Điều 4, Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì Giao dịch liên kết (GDLK). được định nghĩa là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá tr
Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 9, 2022 · ... số dư nợ vay hay trên từng món vay? Trả lời: - Về việc xác định giao dịch liên kết: Tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ...8 thg 9, 2022 · ... số dư nợ vay hay trên từng món vay? Trả lời: - Về việc xác định giao dịch liên kết: Tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ... ...

Top 3: Câu hỏi thường gặp về Xác định giá giao dịch liên kết

Tác giả: crowe.com - Nhận 146 lượt đánh giá
Tóm tắt: © 2023 Crowe GlobalCrowe Vietnam Co., Ltd is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Crowe Vietnam Co., Ltd and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. Privacy PolicyTerms of Use
Khớp với kết quả tìm kiếm: Các trường hợp cụ thể? Doanh nghiệp phải tuân thủ những gì liên quan đến các quy định về giao dịch liên kết? Các trường hợp được miễn trừ? Những khó khăn ...Các trường hợp cụ thể? Doanh nghiệp phải tuân thủ những gì liên quan đến các quy định về giao dịch liên kết? Các trường hợp được miễn trừ? Những khó khăn ... ...

Top 4: Hỏi đáp về giao dịch liên kết - LexNovum Lawyers

Tác giả: lexnovum.com.vn - Nhận 113 lượt đánh giá
Tóm tắt: Khách hàng: Công ty mình là Công ty TNHH 1 thành viên. Vừa rồi công ty có cho anh A – Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của công ty vay một khoản tiền tương đương 15% vốn điều lệ Công ty. Giao dịch vay trên có phải là giao dịch liên kết không? Có vấn đề gì cần lưu tâm về giao dịch liên kết không?LexNovum Lawyers: Cảm ơn tình huống và câu hỏi mà bạn đưa ra. LexNovum. Lawyers xin đưa ra nhận định như sau về vấn đề này:Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi nhận định giao dịch giữa a
Khớp với kết quả tìm kiếm: 30 thg 9, 2022 · Trong một số trường hợp, nghĩa vụ kê khai về giao dịch liên kết, lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết sẽ được miễn, cụ thể quy định tại ...30 thg 9, 2022 · Trong một số trường hợp, nghĩa vụ kê khai về giao dịch liên kết, lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết sẽ được miễn, cụ thể quy định tại ... ...

Top 5: Cẩm nang | Giao dịch liên kết đối với doanh nghiệp tại Việt Nam

Tác giả: expertis.vn - Nhận 163 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hiểu về giao dịch liên kết #. Xác định có/không có giao dịch liên kết. #. Rủi ro đối với doanh nghiệp khi có giao dịch liên kết. #. FAQ - Câu hỏi về xác định Giao dịch liên kết #. Danh mục quy định về giao dịch liên kết. #. Cẩm nang này hướng dẫn đầy đủ về giao dịch liên kết đối với doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm: Cẩm nang này hướng dẫn đầy đủ về giao dịch liên kết đối với doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm:Hiểu đúng về giao dịch liên kếtCách xác định có/không có giao dịch liên kếtCác rủi ro t
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Trong năm 2020 Công ty kinh doanh bị lỗ nên có vay tiền của giám đốc để chi trả các khoản chi phí trong kỳ (giám đốc là người được chủ doanh nghiệp ...Hiểu về giao dịch liên kết · FAQ - Câu hỏi về xác định...Câu hỏi: Trong năm 2020 Công ty kinh doanh bị lỗ nên có vay tiền của giám đốc để chi trả các khoản chi phí trong kỳ (giám đốc là người được chủ doanh nghiệp ...Hiểu về giao dịch liên kết · FAQ - Câu hỏi về xác định... ...

Top 6: Giao dịch liên kết - Thư viện pháp luật

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 120 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Ấn định và quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như thế nào?Cho tôi hỏi doanh nghiệp có giao dịch liên kết thì ấn định thuế trong trường hợp nào? Mong được giải đáp thắc mắc!. . Cách xác định các bên có quan hệ liên kết theo vốn vay 2023?Xin hỏi: Cách xác định các bên có quan hệ liên kết theo vốn vay 2023?- Câu hỏi của anh Tú (Hà Nội). Công ty vay tiền giám đốc có phải giao dịch liên kết không? Công ty vay ngân hàng có phải là giao dịch liên kết không?Cho hỏi: Công ty vay
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi muốn hỏi: Miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của doanh nghiệp và cơ quan thuế gồm có những trường hợp nào? Hỏi đáp pháp luật Cơ sở ...Tôi muốn hỏi: Miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của doanh nghiệp và cơ quan thuế gồm có những trường hợp nào? Hỏi đáp pháp luật Cơ sở ... ...

Top 7: Các câu hỏi thường gặp về tuân thủ xác định giá giao dịch liên kết

Tác giả: grantthornton.com.vn - Nhận 221 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đối tượng nào cần chuẩn bị hồ sơ giao dịch liên kết?. Hồ sơ giao dịch liên kết gồm những gì và phải được chuẩn bị khi nào?. Xử lý chế tài từ cơ quan Thuế gồm những. gì? Đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau các làn sóng Covid đã thúc đẩy sự quay trở lại mạnh mẽ của dòng giao dịch liên kết giữa các Tập đoàn đa quốc gia, kéo theo hệ quả là sự gia tăng trở lại các rủi ro liên quan đến chuyển giá nếu doanh nghiệp không nắm bắt được các yêu cầu tuân thủ về giá giao dịch liên kết tại Việt Nam.Bài v
Khớp với kết quả tìm kiếm: 17 thg 1, 2022 · Bài viết này sẽ trả lời một số câu hỏi thường gặp về xác định giá giao dịch liên kết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam nắm ...17 thg 1, 2022 · Bài viết này sẽ trả lời một số câu hỏi thường gặp về xác định giá giao dịch liên kết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam nắm ... ...

Top 8: Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chính

Tác giả: mof.gov.vn - Nhận 85 lượt đánh giá
Tóm tắt: Kính gửi Bộ Tài Chính CTy CPTM Dầu Khí Đồng Nai MSDN: 3600672023 Địa chỉ: số 5 đường 11, P.An Bình, Biên Hòa - Đòng Nai Vốn chủ sở hữu: 50 tỷ Ngành nghề kinh doanh: bán buôn Xăng - Dầu Do đặc thù của hoạt động kinh doanh, trong năm 2021 DN có vay vốn ngắn hạn 120 tỷ của Ngân hàng BIDV để thanh toán trực tiếp tiền hàng mua Xăng-dầu cho nhà cung cấp, lãi phát sinh trả hàng tháng, khoản vay vốn trung dài hạn để xây dựng TSCĐ là 5 tỷ. Căn cứ theo khoản 2, điều 1 của NĐ 132/2020/NĐ-CP về. Phạm vi điề
Khớp với kết quả tìm kiếm: ... về Phạm vi điều chỉnh quy định:” 2. Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê ...... về Phạm vi điều chỉnh quy định:” 2. Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê ... ...

Top 9: Vướng mắc về giao dịch liên kết khi hạn quyết toán thuế đến gần

Tác giả: vneconomy.vn - Nhận 175 lượt đánh giá
Tóm tắt: VAY NGÂN HÀNG, MƯỢN TIỀN GIÁM ĐỐC CÓ PHẢI GIAO DỊCH LIÊN KẾT?. DẤU HIỆN NHẬN BIẾT QUAN HỆ LIÊN KẾT Tại chương trình hỗ trợ trực tuyến để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 do Tổng cục Thuế vừa tổ chức, hàng loạt những vướng mắc liên quan đến giao dịch liên kết được doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế.VAY NGÂN HÀNG, MƯỢN TIỀN GIÁM ĐỐC CÓ PHẢI GIAO DỊCH LIÊN KẾT?Theo đánh giá, giao dịch liên kết tiềm ẩn nhiều rủi ro về thuế, đặt biệt là trong vấn đề chuy
Khớp với kết quả tìm kiếm: 28 thg 3, 2023 · ... về khái niệm giao dịch liên kết, dẫn đến doanh nghiệp bị truy thu, xử phạt sau quyết toán thuế. Gửi câu hỏi đến Tổng cục Thuế, các doanh ...28 thg 3, 2023 · ... về khái niệm giao dịch liên kết, dẫn đến doanh nghiệp bị truy thu, xử phạt sau quyết toán thuế. Gửi câu hỏi đến Tổng cục Thuế, các doanh ... ...