Phương pháp chuẩn hóa số liệu đinh thị nhã phương năm 2024

Phương pháp chuẩn hóa số liệu đinh thị nhã phương năm 2024

CHƯƠNG 2: RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ

Thời lượng: 6 tiết

 1. GIỚI THIỆU VỀ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ

1.1 Tổng quát

1.2 Định nghĩa

1.3 Giả thiết về sự hợp lý

II. CÁC LOẠI RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ

2.1 Ra quyết định theo cấu trúc của vấn đề

2.2 Ra quyết định theo tính chất của vấn đề

1. Ra quyết định trong điều kiện chắc chắn

2. Ra quyết định trong điều kiện rủi ro

3. Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn

III. QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH

3.1 Các bước của quá trình ra quyết định

3.2 Bài toán ra quyết định

IV. RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO

4.1 Phương pháp lập bảng quyết định

1. Mô hình EMV

2. Mô hình EVPI

3. Mô hình EOL

4.2 Phương pháp cây quyết định

1. Các qui ước về đồ thị cây quyết định

2. Các bước của việc phân tích bài toán theo cây quyết định

 1. RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG CHẮC CHẮN

5.1 Mô hình Maximax

5.2 Mô hình Maximim

5.3 Mô hình đồng đều ngẫu nhiên

5.4 Mô hình Hurwier

5.5 Mô hình Minimax

VI. RA QUYẾT ĐỊNH THEO MÔ HÌNH TOÁN TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH

LƯỢNG

6.1 Khái niệm chung về phương pháp định lượng trong quản lý

1. Phương pháp định lượng

2. Nguồn gốc phương pháp định lượng

3. Các bước trong phương pháp định lượng

4. Một số mô hình toán trong phương pháp định lượng

6.2 Qui hoạch tuyến tính

1. Giới thiệu bài toán qui hoạch tuyến tính

2. Mô hình tổng quát của bài toán QHTT

3. Giải bài toán qui hoạch tuyến tính bằng phương pháp đồ thị

6.3 Ra quyết định đa yếu tố

6.4 Ra quyết định theo lý thuyết độ hữu tích

 • 1. viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: ………….. Giảng viên hướng dẫn : TS. Sinh viên thực hiện : Mã số Sinh viên : Lớp : VTTS17CH1-QT1
 • 2. viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy
 • 3. viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy CAM KẾT Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 9 năm 2018
 • 4. viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy LỜI CẢM ƠN Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 9 năm 2018
 • 5. viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Tính cấp thiết của đề tài: Việt Nam đang từng bước đẩy mạnh “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá” trong xu thế của nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn hội nhập toàn cầu hoá. Thế giới có nhiều sự thay đổi như: thị trường quốc tế cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự bùng nổ về công nghệ thông tin, sự phát triển đội ngũ lao động tri thức và văn hoá doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới trên con đường phát triển và hội nhập của nước ta vào nền kinh tế thế giới. Qua đó mở ra nhiều cơ hội phát triển vượt bậc, hợp tác với các doanh nghiệp thế giới ở nhiều lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ. Vì vậy, việc phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực giàu “Chất xám” có trình độ trở thành một vấn đề cấp bách được đặt ra cho bộ máy nhà nước ta trong công tác tổ chức, quản lí, thực hiện. Để thu hút, tạo động lực và sử dụng nguồn lực con người một cách hiệu quả là cả một nghệ thuật và khoa học của những nhà lãnh đạo, bởi vì trong tất cả các nhiệm vụ của quản trị, quản trị con người là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất. Những doanh nghiệp, đơn vị thành công, phần lớn là những doanh nghiệp, đơn vị biết cách thu hút và giữ chân nhân tài. Công tác Đoàn, một công việc của sự đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ, tuy nhiên đây cũng là môi trường đầy cạnh tranh, yêu cầu công việc cao, tốn nhiều thời gian và công sức song mức thu nhập hiện nay của cán bộ Đoàn còn rất thấp. Mức thu nhập thấp và phúc lợi không thỏa đáng của cán bộ cơ quan nhà nước tại tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung một nguyên nhân quan trọng cơ bản dẫn đến thực trạng hiện nay lực lượng cán bộ Đoàn có kinh nghiệm, kỹ năng, tri thức xin nghỉ việc, số còn lại kế thừa thì không đảm bảo nhiều về yêu cầu công tác. Có thể trích dẫn một
 • 6. viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy vài con số thông qua thống kê vị trí việc làm, hiện nay mức thu nhập (tất cả các khoản) của cán bộ Đoàn trung bình khoảng 55 triệu đồng/năm, khoảng 20 ngàn đồng/1 giờ, tuy nhiên, số giờ làm việc trong một năm của cán bộ Đoàn nhiều hơn so với số giờ làm việc của các cán bộ ở các đơn vị nhà nước khác từ 400 – 600 giờ, và đặc biệt thời gian làm việc chênh lệch này chủ yếu là làm việc trong ngày nghỉ và ngoài giờ hành chính của các ngày làm việc. Nếu chia trung bình tổng số lương trên tổng số giờ làm việc thì mức lương/giờ cán bộ Đoàn chuyên trách thấp nhiều so với các cán bộ còn lại chỉ khoảng 16 ngàn đồng/giờ. Một lý do tưởng chừng đáng lẽ ra không còn tồn tại trong giai đoạn hiện nay, khó diễn đạt nhưng thực tế vẫn đang ngầm diễn ra khiến cho những cán bộ Đoàn luôn trăn trở và tự đặt câu hỏi rằng: Mình là ai, đang làm công việc gì, liệu có nhiều người hiểu và ghi nhận những việc làm của mình hay không? Thực tế là không phải kết quả công việc nào cũng được ghi nhận và tán dương, dù chính những người trong tổ chức Đoàn vẫn biết đó là một sự cống hiến, một công việc vì cộng đồng. Một bộ phận lớn người trong xã hội, thậm chí là một số cán bộ, công chức làm việc trong khu vực công, hay một số cấp ủy trực tiếp vẫn chưa hiểu đúng tính chất thật sự của công tác Đoàn, đâu đó vẫn còn tồn tại những đánh giá phiến diện rằng đó là một công việc chỉ làm cho vui hoặc tệ hơn là làm những việc bao đồng, quá nhỏ nhặt. Quan niệm về cán bộ Đoàn “Sáng thể dục, thể thao, chiều cất cao lời ca tiếng hát” vẫn còn được nhắc đến trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, việc động viên, cổ vũ và tiếp thêm động lực đội ngũ cán bộ đang làm công tác Đoàn chuyên trách là một việc làm hết sức cần thiết và cần được thực hiện ngay. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết trên, tôi đã lựa chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ Đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu ” làm đề tài luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này bao gồm:
 • 7. viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy  Phân tích các yếu tố chính tác động đến động lực làm việc của cán bộ Đoàn đang công tác tại tỉnh Bà rịa Vũng tàu.  Xây dựng thang đo, đo lường mức độ tác động của từng yếu tố đến động lực làm việc của đội ngũ này.  Đề xuất các giải pháp, kiến nghị khả thi nhằm tạo động lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ý nghĩa của nghiên cứu: - Cung cấp thông tin thực tế về thực trạng chất lượng và đời sống của các bộ Đoàn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Giúp cho Lãnh đạo tỉnh và các ngành có liên quan có cái nhìn bao quát, tương đối toàn diện về đội ngũ hiện nay. - Làm cơ sở cho tỉnh Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu, và Ủy ban nhân dân Tỉnh đưa ra các đề xuất về đãi ngộ, khen thưởng, quy hoạch và tạo nguồn cán bộ Đoàn nói riêng và cán bộ công chức nói chung. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - 200 cán bộ làm công tác Đoàn chuyên trách và không chuyên trách tỉnh BR- VT. Phạm vi nghiên cứu:  Không gian: tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh BR-VT.  Thời gian: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 05/2018 đến tháng 10/2018.
 • 8. viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy Sơ lược về các nghiên cứu trước đây Phương pháp nghiên cứu Sự kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng (thông qua bảng câu hỏi khảo sát) được trình bày cụ thể, phản ánh thực trạng chất lượng trình độ, năng lực hoạt động, môi trường làm việc và đời sống của cán bộ Đoàn tại tỉnh BR-VT. Đồng thời mô tả sự chọn mẫu, chọn số liệu và áp dụng thống kê mô tả, phân tích đánh giá tình trạng đơn vị, những hậu quả của nó và từ đó kiến nghị những giải pháp để khắc phục. - Phương pháp nghiên cứu định tính: Thu thập các số liệu thứ cấp từ báo cáo công tác phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay đến năm 2021. Ngoài ra tác giả còn sử dụng một số tài liệu tham khảo, sách báo, tạp chí và tài liệu giảng dạy chuyên ngành. - Phương pháp định lượng, so sánh, tổng hợp: bằng cách phát phiếu điều tra bảng hỏi (200 mẫu) tham khảo ý kiến của cán bộ Đoàn tại Bà rịa – Vũng tàu. Điểm mới của nghiên cứu Hiện nay, số lượng nghiên cứu về chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động, đời sống của cán bộ Đoàn chưa được quan tâm, nghiên cứu nhiều. Bài viết sẽ làm tiền đề để lãnh đạo có cái nhìn bao quát đối việc khen thưởng, bổ nhiệm, ghi nhận và tạo động lực cho lực lượng cán bộ Đoàn chuyên trách tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bố cục đề tài Ngoài Lời mở đầu, Lời cảm ơn, tóm tắt luân văn, tài liệu tham khảo và phụ lục, các bảng biểu minh họa cho nội dung thì luân văn được trình bày trong 05 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu Chương này giới thiệu lý do nghiên cứu, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu, sơ lược về các nghiên cứu trước đây, phương pháp nghiên cứu, điểm mới của nghiên cứu, bố cục của nghiên cứu, và kế hoạch thực hiện.
 • 9. viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Chương này trình bày các khái niệm nhân lực, nguồn nhân lực, quản trị, quản trị nguồn nhân lực, về cán bộ Đoàn, chuyên trách, không chuyên trách, vai trò và chức năng của việc quản trị nguồn nhân lực. Một số cơ sở lý thuyết về mô hình nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng Chương này trình bày về thực trạng mất động lực phấn đấu của đội ngũ Cán bộ Đoàn hiện nay của tỉnh Đoàn BR-VT. Những yêu cầu đặt ra cho những người làm quản lý nhân sự trong tình hình hiện nay. Từ đó xác lập các bước nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, xây dựng thang đo các biến nghiên cứu và các bước phân tích dữ liệu. Chương 4: Phân tích kết quả nghiên cứu. Chương này trình bày thông tin thống kê mô tả về mẫu nghiên cứu, các kết quả kiểm định thang đo, phân tích nhân tố khám phá, nhân tố hồi quy, kiểm định các giả thiết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu đồng thời đưa ra các thảo luận với kết quả nghiên cứu. Chương 5: Kết luận và giải pháp Chương này trình bày về các kết luận của nghiên cứu, một số đề xuất tham khảo, đồng thời nêu lên các đóng góp về hạn chế của đề tài, cùng định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo. Kế hoạch thực hiện: Tháng/ Tuần Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Dự kiến nội dung thực hiện 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Xác định đề tài 2. Xây dựng Đề cương 3. Thu thập tài liệu thực tế
 • 10. viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy Tháng/ Tuần Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Dự kiến nội dung thực hiện 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4. Sàng lọc tài liệu 5. Xử lý tài liệu 6. Kiểm tra sơ bộ 7. Kiểm tra chính thức 8. Hoàn thiện nghiên cứu 9. Chuẩn bị bảo vệ LV 10. Báo cáo kết quả Tóm tắt Chương 1: Trong chương này tác giả giới thiệu tổng quan về đề tài. Tác giả đã đưa ra từng mục tiêu cụ thể của đề tài, cũng như các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài. Kết quả của đề tài sẽ mang lại lợi ích gì cho xã hội và cơ quan đơn vị đang nghiên cứu.
 • 11. viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào các Anh/Chị. Tôi tên là Duy, học viên trường Đại học Hồng Bàng. Hiện nay, tôi đang thực hiện Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ Đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bà rịa Vũng tàu”. Sự giúp đỡ của các anh/chị sẽ giúp cho đơn vị có những chính sách thích hợp hơn nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân sự và đội ngũ nhân viên tại đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển. Tôi xin cam đoan bài khảo sát của quý Anh/Chị sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Vì vậy, rất mong các Anh/Chị giành ít thời gian để điền vào phiếu khảo sát dưới đây. Xin cho biết đôi nét về bản thân anh/chị (Anh/chị vui lòng đánh dấu “X” vào ô lựa chọn): A. Tuổi: < 25 □ 25 - 29 □ 30 - 34 □ > 34 □ B. Giới tính: Nam □ Nữ □ C. Thu nhập trung bình 1 tháng (triệu đồng): □ < 2 □ 2 - 5 □ > 5 D. Vị trí công tác: □ Cộng tác viên/lao động khoán □ Biên chế chính thức □ Cấp quản lý (trưởng/phó phòng ban trở lên) Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của anh/chị bằng dấu “X” vào số điểm đối với mỗi phát biểu sau đây. Với quy ước về điểm của thang đo như sau: 1 = Hoàn toàn không đồng ý 2 = Không đồng ý 3 = Không có ý kiến 4 = Đồng ý
 • 12. viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy 5 = Hoàn toàn đồng ý Yếu tố Mức độ Nhận xét về công việc mà anh/chị đang thực hiện: 1. Kích thích sự sáng tạo trong công việc. 1 2 3 4 5 2. Khi làm việc tốt sẽ được đánh giá tốt. 1 2 3 4 5 3. Anh/chị ưa thích công việc hiện tại. 1 2 3 4 5 4. Anh/chị có thể cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân 1 2 3 4 5 Nhận xét về chất lượng giám sát công việc 5. Cấp trên hỏi ý kiến khi có vấn đề liên quan đến công việc của anh/chị. 1 2 3 4 5 6. Cấp trên khuyến khích anh/chị tham gia vào việc ra các quyết định quan trọng. 1 2 3 4 5 7. Công việc xác định được phạm vi trách nhiệm rõ ràng. 1 2 3 4 5 Nhận xét về vấn đề đào tạo, huấn luyện và thăng tiến 8. Anh/chị được tham gia những chương trình đào tạo theo yêu cầu của công việc. 1 2 3 4 5 9. Anh/chị có nhiều cơ hội để được thăng tiến tại tổ chức. 1 2 3 4 5 10. Nhìn chung, công tác đào tạo trong tổ chức là có hiệu quả tốt. 1 2 3 4 5 11. Chính sách thăng tiến, khen thưởng của tổ chức là hợp lý. 1 2 3 4 5 Nhận xét về tình hình đánh giá nhân viên 12. Việc đánh giá nhân viên là rõ ràng, chính xác 1 2 3 4 5 13. Quá trình đánh giá giúp cho anh/chị có kế hoạch rõ ràng về việc đào tạo, 1 2 3 4 5
 • 13. viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy phát triển nghề nghiệp cá nhân. 14. Việc đánh giá đã thực sự giúp ích để anh/chị nâng cao chất lượng thực hiện công việc. 1 2 3 4 5 Nhận xét về vấn đề lương thưởng, phúc lợi 15. Tiền lương mà anh/chị nhận được tương xứng với kết quả làm việc của anh/chị 1 2 3 4 5 16. Các chương trình phúc lợi của đơn vị rất tốt 1 2 3 4 5 Nhận xét gì về thông tin, giao tiếp trong công ty 17. Chức năng, nhiệm vụ, không bị chồng chéo giữa các bộ phận. 1 2 3 4 5 18. Lãnh đạo quan tâm tìm hiểu quan điểm, suy nghĩ của nhân viên. 1 2 3 4 5 Nhận xét gì về vấn đề môi trường, không khí làm việc 19. Môi trường thoải mái, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất 1 2 3 4 5 20. Các nhân viên đối xử thân thiết, thoải mái. 1 2 3 4 5 21. Các nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao. 1 2 3 4 5 22. Lãnh đạo có tác phong lịch sự, hoà nhã. 1 2 3 4 5 23. Nhìn chung, nhân viên được đối xử công bằng, không phân biệt. 1 2 3 4 5 Nhận xét về tổ chức 24. Đoàn viên thanh niên trong tỉnh đánh giá cao về tổ chức hiện tại 1 2 3 4 5 25. Tỉnh Đoàn BRVT hoạt động tốt hơn các tỉnh Đoàn khác. 1 2 3 4 5 Nhận xét về Lòng trung thành 26. Anh/chị cảm thấy gắn bó với tổ chức. 1 2 3 4 5 27. Anh/chị tự hào được làm việc trong tổ chức 1 2 3 4 5
 • 14. viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy 28. Anh/chị sẵn lòng giới thiệu với mọi người về đơn vị2 của mình như một nơi làm việc tốt. 1 2 3 4 5 29. Anh/chị cảm thấy tự hào giới thiệu với mọi người nói về đơn vị mình 1 2 3 4 5 30. Anh/chị sẽ ở lại tổ chức cho dù nơi khác có đề nghị mức lương hấp dẫn hơn. 1 2 3 4 5 Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh/chị!