hint water là gì - Nghĩa của từ hint water

hint water có nghĩa là

Một đồ uống nước được quảng cáo là có hương vị, nhưng thực sự chứa rất ít hương vị.Về cơ bản là một nước seltzer mà không có cacbon hóa.Phù hợp với các loại đồ uống "mới" di chuyển ra khỏi sodas/pop truyền thống.

Thí dụ

"Gợi ý nước này có vị giống như seltzer!" "Có một loại nước gợi ý mới, đó là nho hương vị."
"Tôi đã ngừng uống soda và bây giờ tôi uống nước gợi ý."

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết hint water là gì - Nghĩa của từ hint water