Trang 14 15 sổ hộ khẩu

Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải có đầy đủ các trang đã ghi thông tin của bản chính (theo Điều 7 Thông tư 20/2015/TT-BTP).

Show

Trước đó, Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao không có quy định cụ thể đối với trường hợp bản chính có nhiều trang thì người yêu cầu chứng thức bản sao phải sao, chụp như thế nào.

Tuy nhiên, từ ngày 15/02/2016 - Thông tư số 20/2015/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23 có hiệu lực, bản sao, chụp từ bản chính để chứng thực bắt buộc phải đầy đủ các trang đã ghi thông tin của bản chính.

Như vậy, khi chứng thực sổ hộ khẩu bắt buộc photo tất cả các trang đã ghi thông tin. Cụ thể, phải photo đầy đủ trang bìa và các trang của sổ đã ghi thông tin liên quan đến các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu.

Chứng thực bản sao sổ hộ khẩu bắt buộc photo tất cả các trang? (Ảnh minh họa)  

Bản sao sổ hộ khẩu có thời hạn bao lâu?

Cả Luật Công chứng số 53/2014/QH13, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản có liên quan đều không quy định thời hạn sử dụng của văn bản công chứng, chứng thực.

Theo đó, về nguyên tắc, tất cả các văn bản được công chứng, chứng thực đều có giá trị sử dụng vô thời hạn. Tuy nhiên, trong thực tế, bản sao được công chứng, chứng thực có 02 loại:

Bản sao vô thời hạn: Bản sao được chứng thực từ bảng điểm, bằng cử nhân, giấy phép lái xe hạng A1, A2… có giá trị vô hạn, trừ trường hợp bản chính đã bị thu hồi, hủy bỏ.

Bản sao hữu hạn: Bản sao chứng thực từ các loại giấy tờ xác định thời hạn như Phiếu lý lịch tư pháp (6 tháng), Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (6 tháng), Chứng minh nhân dân (15 năm), Giấy phép lái xe hạng B2 (10 năm)… thì bản sao có giá trị sử dụng khi bản gốc còn hạn sử dụng.

Như vậy, pháp luật hiện hành không có quy định về việc hạn chế thời hạn sử dụng của bản sao đã được chứng thực từ bản chính nên có thể hiểu bản sao chứng thực sổ hộ khẩu có giá trị đến khi nào bản chính không còn giá trị pháp lý.

>> Phân biệt cấp bản sao từ sổ gốc và chứng thực bản sao từ bản chính

Hậu Nguyễn

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề mẫu sổ hộ khẩu trang 14 15 hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp:

1. Mẫu HK14 Mẫu hồ sơ hộ khẩu ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA

 • Tác giả: luattrongtay.vn

 • Ngày đăng: 1/7/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 17549 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Mẫu HK14 Mẫu hồ sơ hộ khẩu ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mẫu HK14 | Ban hành: 09/09/2014 | Hiệu lực: 28/10/2014 | Trạng thái: Còn hiệu lực ... Sổ hộ khẩu số: Nơi thường trú: ... Mẫu HK15 ban hành... xem ngay

Trang 14 15 sổ hộ khẩu

2. Sổ hộ khẩu - Mẫu HK08 theo Thông tư 36/2014/TT-BCA

 • Tác giả: download.vn

 • Ngày đăng: 3/8/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 37256 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sổ hộ khẩu - Mẫu HK08 theo Thông tư 36/2014/TT-BCA - Download.vn. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sổ hộ khẩu Mẫu HK08 theo Thông tư 36/2014/TT-BCA. Giới thiệu Tải về. Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu HK08: Sổ hộ khẩu được ban hành kèm theo ... Rating: 1 · ‎1 vote... xem ngay

3. Xác nhận thông tin về cư trú như thế nào khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm

 • Tác giả: stp.thuathienhue.gov.vn

 • Ngày đăng: 7/5/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 55688 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về . Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều 17 Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định ...... xem ngay

4. Thông tư 36/2014/TT-BCA biểu mẫu sử dụng trong đăng ký ...

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn

 • Ngày đăng: 30/2/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 35377 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Thông tư 36/2014/TT-BCA biểu mẫu sử dụng trong đăng ký quản lý cư trú. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sep 9, 2014 Sổ hộ khẩu (ký hiệu là HK08) được dùng để cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã ... mẫu HK14 in trên khổ giấy 270 mm x 350 mm, in đen trắng.... xem ngay

5. HƯỚNG DẪN CHỤP SỔ HỘ KHẨU KHI LÀM HỒ SƠ VAY ...

 • Tác giả: m.facebook.com

 • Ngày đăng: 6/8/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 34746 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Facebookで投稿や写真などをチェックできます。

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sep 8, 2020 HƯỚNG DẪN CHỤP SỔ HỘ KHẨU KHI LÀM HỒ SƠ VAY VỐN 1. ... Chú ý: Có 1 số a/c hỏi sao lại phải chụp trang 14-15-16. em giải thích luôn.

Trang 14 15 sổ hộ khẩu

6. Chứng thực bản sao sổ hộ khẩu bắt buộc photo tất cả các ...

 • Tác giả: congchungduonghieu.com

 • Ngày đăng: 12/8/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 53718 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Khi chứng thực bản sao sổ hộ khẩu chỉ cần photo trang bìa và trang thông tin của người yêu cầu chứng thực được không hay bắt buộc phải photo tất cả các trang?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chứng thực bản sao sổ hộ khẩu bắt buộc photo tất cả các trang? ... Tuy nhiên, từ ngày 15/02/2016 - Thông tư số 20/2015/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23 có hiệu ...... xem ngay

Trang 14 15 sổ hộ khẩu

7. Các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

 • Tác giả: trangtinphapluat.com

 • Ngày đăng: 9/6/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 24370 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: 15 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú được ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BCA  củ

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sep 24, 2014 Thông tư 36/2014/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, ... Sổ hộ khẩu (ký hiệu là HK08) được dùng để cấp cho hộ gia đình hoặc ...... xem ngay

Trang 14 15 sổ hộ khẩu

8. Những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật ...

 • Tác giả: congan.hatinh.gov.vn

 • Ngày đăng: 14/5/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 20013 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: (Công an Hà Tĩnh) -Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020, Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú là những văn bản quy phạm pháp luật về cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jun 22, 2021 Kể từ ngày 01/7/2021, Luật cư trú có hiệu lực thì sổ hộ khẩu, sổ tạm ... Biểu mẫu HK14 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA đã được ...... xem ngay

9. Quy định mới về đăng ký tạm trú, thu hồi sổ hộ khẩu

 • Tác giả: trungtamhanhchinhcong.camau.gov.vn

 • Ngày đăng: 22/1/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 28868 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jun 22, 2021 Ngày 15/5/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú.

Trang 14 15 sổ hộ khẩu

10. Sổ hộ khẩu và những loại giấy tờ, thủ tục nào sẽ bị loại bỏ?

 • Tác giả: cand.com.vn

 • Ngày đăng: 3/2/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 4560 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Sổ hộ khẩu và những loại giấy tờ, thủ tục nào sẽ bị loại bỏ?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nov 6, 2017 Điều 9 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4-4-2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe: a) Bỏ Giấy báo bán, cho, tặng, điều chuyển xe (Mẫu số 01) ...... xem ngay

11. Cấp lại sổ hộ khẩu - Trang thông tin tổng hợp Công an Khánh ...

 • Tác giả: congan.khanhhoa.gov.vn

 • Ngày đăng: 23/3/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 26726 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sổ hộ khẩu. Lệ phí. Theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, 15:03:34. Phiếu báo thay đổi hộ ...

12. Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (TTHC mức 2)

 • Tác giả: phutho.gov.vn

 • Ngày đăng: 5/5/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 11586 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (TTHC mức 2) | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bước 3: Trả kết quả: + Trường hợp được giải quyết cấp lại sổ hộ khẩu: Nộp lệ ... tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử ...

13. Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu mới năm 2021 ...

 • Tác giả: luatminhkhue.vn

 • Ngày đăng: 5/3/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 57922 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Oct 9, 2021 14. Quan hệ với chủ hộ:........ 15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):. Rating: 5 · ‎1 vote

14. HK01-HK02.doc

 • Tác giả: bocongan.gov.vn

 • Ngày đăng: 19/4/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6502 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì): ... tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu .

15. Trả lời phản ánh của Công dân về việc không công khai thủ ...

 • Tác giả: vinhphuc.gov.vn

 • Ngày đăng: 4/1/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 283 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Trả lời phản ánh của Công dân về việc không công khai thủ tục hành chính liên quan đến việc chuyển khẩu, nhập khẩu, cấp lại cấp đổi sổ hộ khẩu ... - Hỏi đáp - Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nov 22, 2019 - Mẫu Sổ hộ khẩu (mẫu HK08 ban hành theo thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014). - Phiếu xác minh hộ khẩu nhân khẩu (mẫu HK03 ban hành theo ...... xem ngay

16. 3. Thủ tục Cấp đổi sổ hộ khẩu - Công an tỉnh Đồng Tháp

 • Tác giả: congan.dongthap.gov.vn

 • Ngày đăng: 15/2/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4966 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Trường hợp được giải quyết cấp đổi sổ hộ khẩu: Nộp lệ phí và nhận hồ sơ; ... ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, ...

Trang 14 15 sổ hộ khẩu

17. Cách ghi viết bản khai nhân khẩu, tờ khai thay đổi thông tin cư ...

 • Tác giả: www.tracuuphapluat.info

 • Ngày đăng: 28/7/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 50890 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Hướng dẫn cách ghi, viết, điền vào phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu (mẫu HK 02), bản khai nhân khẩu (mẫu HK 01) và các mẫu HK05, HK07.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jun 24, 2021 Căn cứ vào giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, CMND (hoặc căn cước công dân), ... Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02): dùng để khai khi ...... xem ngay

Trang 14 15 sổ hộ khẩu

18. Sổ hộ khẩu là gì và chức năng như thế nào? - TheBank

 • Tác giả: thebank.vn

 • Ngày đăng: 27/1/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 49983 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sổ hộ khẩu là gì và chức năng như thế nào?. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Oct 24, 2019 Khi ghi biểu mẫu, thông tin cần chính xác, rõ ràng, đầy đủ không bỏ sót. Ngoài ra, các cột mục phải ghi theo đúng chú thích, thứ tự từng trang, ... Rating: 5 · ‎1 vote... xem ngay

Trang 14 15 sổ hộ khẩu

19. Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu 2021 - Mẫu HK02

 • Tác giả: hoatieu.vn

 • Ngày đăng: 29/2/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 78123 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu 2021 - Mẫu HK02 - HoaTieu.vn. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu 2021 - Mẫu HK02, Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu - Mẫu HK02 được ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày ... Rating: 3 · ‎49 votes... xem ngay

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Trang 14 15 sổ hộ khẩu