Top 9 mẫu dự toán chuẩn bị đầu tư 2023

Top 1: Mẫu dự toán chuẩn bị đầu tư (Cập nhật chi tiết 2023) - Luật ACC

Tác giả: accgroup.vn - Nhận 131 lượt đánh giá
Tóm tắt: 2. Hướng dẫn lập dự toán chuẩn bị đầu tư Dự toán chuẩn bị đầu tư bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện toàn bộ các công việc từ giai đoạn chủ trương đầu tư đến khi phê duyệt dự án (theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP điều 10 khoản 1). Vậy mẫu dự toán chuẩn bị đầu tư như thế nào? Bài viết dưới đây của ACC sẽ gửi thông tin tới bạn đọc.Mẫu dự toán chuẩn bị đầu tư. TÊN ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ---------------Số: ……….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------[Địa da
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (1.832) Dự toán chuẩn bị đầu tư bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện toàn bộ các công việc từ giai đoạn chủ trương đầu tư đến khi phê duyệt dự án (theo Nghị ...Xếp hạng 5,0 sao (1.832) Dự toán chuẩn bị đầu tư bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện toàn bộ các công việc từ giai đoạn chủ trương đầu tư đến khi phê duyệt dự án (theo Nghị ... ...

Top 2: Hướng dẫn lập dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án ... - Sổ tay 56

Tác giả: sotay56.vn - Nhận 126 lượt đánh giá
Tóm tắt: HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG QUAN TRỌNG QUỐC GIADự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện toàn bộ các công việc từ giai đoạn chủ trương đầu tư đến khi phê duyệt dự án (theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP điều 10 khoản 1) Trình tự lập dự toán nhiệm vụ chuẩn. bị đầu tư như sau: Bước 1. Xác định nội dung dự toánNội dung dự toán bao gồm: chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, chi phí khác và chi phí dự phòng1.Xác định chi phí tư vấn
Khớp với kết quả tìm kiếm: 1) Nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án · 2) Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi · 3) Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi · 4) Thi tuyển phương ...1) Nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án · 2) Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi · 3) Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi · 4) Thi tuyển phương ... ...

Top 3: Mẫu Tờ trình phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư - Sổ tay 56

Tác giả: sotay56.vn - Nhận 124 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tải văn bảnMẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG QUAN TRỌNG QUỐC GIA. [TÊN ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ]--------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------. Số: …….…/…..…….. [Địa danh],ngày …… tháng ….. năm …... TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tưDự án[tên dự án]Kính gửi: [tên cơ quan chủ quản]Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Đầu tư công số. 39/2019/QH14; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-C
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tải văn bản · [Tên đơn vị chuẩn bị đầu tư] trình [tên cơ quan chủ quản] dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án [tên dự án] theo những nội dung chủ yếu sau: 1. · 3 ...Tải văn bản · [Tên đơn vị chuẩn bị đầu tư] trình [tên cơ quan chủ quản] dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án [tên dự án] theo những nội dung chủ yếu sau: 1. · 3 ... ...

Top 4: Mẫu số 2 3 Mẫu đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư ppt

Tác giả: 123docz.net - Nhận 199 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Mẫu số 2.3 Mẫu đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư ppt Mẫu số 2.1 Mẫu tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu. tư pot Mẫu số 9.3 Mẫu Tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết pot Mẫu số 9.4 Mẫu Kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết pdf Mẫu số 9.5 Mẫu Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết ppt Mẫu nội dung và dự toán kinh phí các dự án khuyến nông Tài liệu Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn. vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư ppt Mẫu số 1.3 Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư docx .
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài liệu về Mẫu số 2 3 Mẫu đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư ppt - Tài liệu , Mau so 2 3 Mau de cuong va du toan kinh phi chuan bi dau tu ppt ...Tài liệu về Mẫu số 2 3 Mẫu đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư ppt - Tài liệu , Mau so 2 3 Mau de cuong va du toan kinh phi chuan bi dau tu ppt ... ...

Top 5: Hướng dẫn thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư

Tác giả: duydutoan.com - Nhận 134 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tại Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định: “Thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án:. Bộ Xây dựng trả lời Hướng dẫn thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư Tại Khoản 5 Điều 40 Luật Đầu tư công quy định: “Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch được quy định như sau: (a) Căn cứ nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch lập dự toán
Khớp với kết quả tìm kiếm: 24 thg 11, 2021 · Do đó, đối với dự án có cấu phần xây dựng (trừ dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công) và pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây ...24 thg 11, 2021 · Do đó, đối với dự án có cấu phần xây dựng (trừ dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công) và pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây ... ...

Top 6: V/v: phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và ...

Tác giả: kkt.kontum.gov.vn - Nhận 137 lượt đánh giá
Tóm tắt: V/v: phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lự chọn nhà thầu thuạc hiện  giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Nhà trưng bày, giới thiệu cột mốc biên giới 03 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Tải về: File đính kèm.
Khớp với kết quả tìm kiếm: V/v: phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lự chọn nhà thầu thuạc hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Nhà ...V/v: phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lự chọn nhà thầu thuạc hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Nhà ... ...

Top 7: Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Tác giả: giaxaydung.vn - Nhận 179 lượt đánh giá
Tóm tắt: Kính gửi quý đồng nghiệp! Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 và thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Ngay sau Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực. thi hành, một số đồng nghiệp đã nhanh chóng phát hiện ra những điểm mới so với Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Trong đó có nội dung dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn chuẩn bị dự
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 10, 2019 · Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người ...4 thg 10, 2019 · Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người ... ...

Top 8: Hướng dẫn lập dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án

Tác giả: kiemtoanxaydung.vn - Nhận 147 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trình duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Hỏi: (Nguyễn Hoàng Hà – ) Trình duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự ánHỏi: (Nguyễn Hoàng Hà – )Về việc trình duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án:Theo quy định tại Điều 52 Luật Xây dựng 2014 thì khi lập dự án đầu tư có 2 dạng báo cáo chủ đầu tư phải lập để trình duyệt là: Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng (đối với công trình sử
Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 thg 1, 2021 · Quy định này không đề cập đến báo cáo kinh tế – kỹ thuật, do đó có thể hiểu đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp phải lập báo cáo nghiên cứu ...3 thg 1, 2021 · Quy định này không đề cập đến báo cáo kinh tế – kỹ thuật, do đó có thể hiểu đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp phải lập báo cáo nghiên cứu ... ...

Top 9: Mẫu số 2.3 Mẫu đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư

Tác giả: tailieu.vn - Nhận 178 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nội dung Text: Mẫu số 2.3 Mẫu đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư Nội dung Text: Mẫu số 2.3 Mẫu đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư Mẫu số 2.3 Mẫu đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRỰC TIÊP CHỦ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TÊN CHỦ ĐẦU TƯ –––––––––––––––––––––––––– ............., ngày ...... tháng ...... năm....... ĐỀ CƯƠNG VÀ KHÁI TOÁN KINH PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (Tên dự án) I. Sự cần thiết phải đầu
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tham khảo tài liệu 'mẫu số 2.3 mẫu đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm ...Tham khảo tài liệu 'mẫu số 2.3 mẫu đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm ... ...