Top 18 cm ai là đường trung trực của bc 2022

Top 1: Cho hình thoi ABCD. Đường trung trực của cạnh AB cắt BD tại E …

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 264 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏiCho hình thoi ABCD. Đường trung trực của cạnh AB cắt BD tại E và cắt AC tại F. C/m: E, F lần lượt. là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và ABDCho hình thoi ABCD. Đường trung trực của cạnh AB cắt BD tại E và cắt AC tại F. Chứng minh E, F lần lượt là tâm của đường tròn ngoại tiếp các. tam giác ABC và ABD Xem chi tiết Cho hình thoi ABCD. Đường trung trực của cạch AB cắt BD tại E và cắt AC tại F. Chứng minh E,F lần lượt là tâm của đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC và ABD Xem chi t
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đường tròn tâm O đường kính BC cắt các cạnh AC, AB lần lượt tại D, E. Gọi H là giao điểm của BD và CE; F là giao điểm của AH và BC a) CM: Tứ giác AEHD nội tiếp đường tròn b) Gọi M là trung điểm của AH. CM: MD là tiếp tuyến của đg tròn (O) c) Gọi K là giao điểm của AH ... ...

Top 2: Cho tam giác abc cân tại a. Đường trung tuyến ah và cm cắt …

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 258 lượt đánh giá
Tóm tắt: NHỜ 500 AE GIÚP MỀNH ZS .... NGÀY MAI PHẢI NỘP OY1. Cho tam giác ABC cân tại A có góc B=60 độ, đường cao AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MAa) CM: Tứ giác ABEC là hình thoi và tính số đo góc BECb) Hai điểm D,E đối xứng nhau qua điểm C. Đường thẳng qua E song song với BC cắt AC tại F. Tứ giác ADFE là hình gì?Vì sao?c) CM: Tứ giác ABEF là hình thang când) Điểm C có là trực tâm của tam giác DBF không ? Giải thích?. 2. Cho tam giác ABC(AB<AC), đoạn AI là đ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tam giác ABC nhọn (AB

Top 3: Cho tam giác abc cân tại a. Đường trung tuyến ah và cm cắt …

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 258 lượt đánh giá
Tóm tắt: NHỜ 500 AE GIÚP MỀNH ZS .... NGÀY MAI PHẢI NỘP OY1. Cho tam giác ABC cân tại A có góc B=60 độ, đường cao AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MAa) CM: Tứ giác ABEC là hình thoi và tính số đo góc BECb) Hai điểm D,E đối xứng nhau qua điểm C. Đường thẳng qua E song song với BC cắt AC tại F. Tứ giác ADFE là hình gì?Vì sao?c) CM: Tứ giác ABEF là hình thang când) Điểm C có là trực tâm của tam giác DBF không ? Giải thích?. 2. Cho tam giác ABC(AB<AC), đoạn AI là đ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tam giác ABC nhọn (AB

Top 4: Cho hình bình hành ABCD có M và N lần lượt là trung điểm của …

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 265 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏiCho hình bình hành ABCD có M và N lần lượt là trung điểm của AB và DC. Các đường thẳng AN và CM cắt DB lần. lượt tại I và K.a) Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành.b) Chứng minh DI=IK = KB.c) Các đoạn thẳng MN và IK cắt nhau tại O. Chứng minh A đối xứng với C qua O.d) Các đường thẳng AK và BC cắt nhau tại P, các đường thẳng CI và AD cắt nhau tại Q.Chứng minh các đường thẳng AC, BD, MN và PQ đồng quy.Cho hình chữ nhật ABCD (AB>AD). Trên cạnh AD,BC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho
Khớp với kết quả tìm kiếm: Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AD và BC. a) CM: tứ giác BEDF là hình bình hành. b) Gọi AC cắt BD tại O. Chứng minh E đối xứng cới F qua O c) Đường chéo AC cắt các đoạn thẳng BE và DF theo thứ tự tại P và Q. CMR: AP = PQ = QC. d) Gọi R là trung điểm của BP. ...

Top 5: Người – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 85 lượt đánh giá
Tóm tắt: Định nghĩa và từ nguyên[sửa |. sửa mã nguồn]. Tiến hóa[sửa |. sửa mã nguồn]. Lược sử[sửa | sửa mã nguồn]. Môi trường sống và dân số[sửa | sửa mã nguồn]. Sinh. học[sửa | sửa mã nguồn]. Tâm lý[sửa |. sửa mã nguồn]. Văn hóa[sửa |. sửa mã nguồn]. Xã hội[sửa | sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Chú giải[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn] Giải phẫu và sinh. lý[sửa | sửa mã nguồn]. Di truyền[sửa |. sửa mã nguồn]. Vòng đời[sửa | sửa mã nguồn]. Chế độ ăn[sửa | sửa mã nguồn]. Biến thiên sinh. học[sửa | sửa mã nguồn]. Ngủ và mơ[sửa |. sửa mã nguồn]. Ý thức và tư duy[sửa |. sửa mã nguồn]. Ngôn ngữ[sửa |. sửa mã nguồn]. Nghệ thuật[sửa |. sửa mã nguồn]. Công cụ và công nghệ[sửa | sửa mã nguồn]. Tôn giáo và tâm. linh[sửa | sửa mã nguồn]. Khoa học và triết học[sửa | sửa mã. nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Người, con người, loài người hay nhân loại (danh pháp khoa học: Homo sapiens, nghĩa đen: người tinh khôn) là loài linh trưởng đông đảo và lan rộng nhất. Người có hai đặc trưng cơ bản là đi đứng bằng hai chân và bộ não lớn phức tạp; những đặc điểm cho phép họ phát triển công cụ, văn hóa và ngôn ngữ tiên ... ...

Top 6: cho tứ giác MNPQ có A,B,C,D lần lượt la trung điểm của …

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 253 lượt đánh giá
Tóm tắt: lý thuyếttrắc nghiệmhỏi đápbài tập sgkCâu. hỏicho tứ giác MNPQ có A,B,C,D lần lượt la trung điểm của MN,NP,PQ,QM a) cm ABCD là hình bình hànhb) TG MNPQ cần thêm điều kiện gì để ABCD là hình chữa nhật(huhu mng giúp em. với em cần phần b thôi ạ, cảm ơn mng nhiều)Cho tứ giác ABCD có M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD,DA.a) C/m: MNPQ là hình bình hànhb) Tứ giác ABCD cần có thêm điều kiện gì để MNPQ là hình chữ nhật. Xem chi tiết . Cho tam giác nhọn ABC,gọi H là trực tâm,giao của 3 đường t
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tam giác nhọn ABC,gọi H là trực tâm,giao của 3 đường trung trực là O. Gọi PQN lần lượt là trung điểm của AB,AC,AH. a, Chứng minh tứ giác OPQN là hình bình hành. b, Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì thì OPQN là hình chữ nhật ...

Top 7: Hà Nội – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 87 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tổ chức hành chính và chính quyền. Kiến trúc và quy hoạch đô thị. Thời kỳ tiền Thăng Long. Thăng Long, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh. Thời nhà Nguyễn và Pháp thuộc. Trong hai cuộc chiến tranh. Các công trình nổi bật. Địa điểm văn hóa, giải trí. Làng nghề truyền thống. Điện ảnh và truyền hình . Hà Nội Thành phố trực thuộc trung ương. Thành phố Hà Nội . Biểu trưng Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải: Quang cảnh thành phố nhìn từ phía chân. cầu Nhật Tân, Khuê Văn Các, Tháp Rùa,. Lăng Chủ tịch Hồ Ch
Khớp với kết quả tìm kiếm: Với diện tích 3.359,82 km², và dân số 8,33 triệu người, Hà Nội là thành phố trực thuộc trung ương có diện tích lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng là thành phố đông dân thứ hai và có mật độ dân số cao thứ hai trong 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam, nhưng phân bố dân số không đồng đều. ...

Top 8: Nhật thực – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 97 lượt đánh giá
Tóm tắt: Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn] Các kiểu nhật thực[sửa |. sửa mã nguồn]. Tiên đoán nhật thực[sửa | sửa mã. nguồn]. Tần suất và. thời gian xảy ra[sửa | sửa mã nguồn]. Quan. sát[sửa | sửa mã nguồn]. Lịch sử quan sát[sửa | sửa mã. nguồn]. Những quan sát khác[sửa | sửa mã. nguồn]. Những lần nhật thực gần đây và sắp. tới[sửa | sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã. nguồn]. Thuật ngữ nhật thực trung. tâm[sửa | sửa mã nguồn]. Hình học[sửa | sửa mã nguồn]. Đường đi của bóng Mặt Trăng và phạm vi quan sát[sửa |. sửa mã nguồn]. Phương pháp tiên đoán[sửa | sửa mã. nguồn]. Số lần trong mỗi. năm[sửa | sửa mã nguồn]. Nhật thực toàn phần cuối cùng[sửa |. sửa mã nguồn]. Nhật thực và nguyệt thực[sửa | sửa mã nguồn]. Nhật thực một phần và hình khuyên[sửa |. sửa mã nguồn]. Nhật thực toàn phần[sửa | sửa mã. nguồn]. Chụp ảnh[sửa |. sửa mã nguồn]. Phát hiện heli có trên Mặt. Trời[sửa | sửa mã nguồn]. Quan sát năm. 1919[sửa | sửa mã nguồn]. Dị thường hấp dẫn[sửa | sửa mã. nguồn]. Thiên thực và sự đi ngang. qua[sửa | sửa mã nguồn]. Chụp từ vệ tinh nhân tạo[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhật thực là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng đi qua giữa Trái Đất và Mặt Trời trên cùng một đường thẳng và quan sát từ Trái Đất, lúc đó Mặt Trăng che khuất hoàn toàn hay một phần Mặt Trời. Điều này chỉ có thể xảy ra tại thời điểm trăng non khi nhìn từ … ...

Top 9: mai mik nộp r helppppppppcho tam giác ABC vuông tại A, M là trung …

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 260 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏimai mik nộp r helppppppppcho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của AC. gọi D là điểm đối xứng với B. qua Ma, ABCD là hbhb, gọi M là hình chiếu của D trên AB. chứng minh AM=AN KuDo . 30 tháng 10 2021 lúc 22:05 Giúp với ạ mai mik nộp r ạBài 1: Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC và I là trung điểm của AC. Gọi N là điểm đối xứng với M qua I.      a)C/m tứ giác AMCN là hình bình hành.           &nbs
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 1: Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC và I là trung điểm của AC. Gọi N là điểm đối xứng với M qua I. a)C/m tứ giác AMCN là hình bình hành. b) C/m AB = MN. c)Gọi O là trung điểm của AM và D là giao điểm của CO và AB. Chứng minh rằng DB = 2AD. ...

Top 10: Cho Tam giác ABC . Vẽ đường thẳng xy đi qua điểm A và song song với BC ...

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 256 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏiCho Tam giác ABC . Vẽ đường thẳng xy đi qua điểm A và song song với BC .tính góc ABC+ góc ACB +góc BAC Mn giúp e. với ạ em đang vội ạ Elsa 6 tháng 8 2020 lúc 12:38 . Dựng tam giác ABC biết BC=6cm, AC=4cm và góc C=70 độ.Tiếp đó, vẽ đường thẳng x đi qua A song song với BC, đường thẳng y đi qua B song song với AC và đường thẳng z đi qua C song song với AB. Gọi D là giao điểm của x và y, E là giao điểm của y và z, F là giao điểm của x và z.Tìm các góc bằng góc BAC, góc ABC, góc ACB, giải thíc
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 1:Cho tam giác ABC có và BC=6cma)Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng BC có chứa A vẽ tia Bx BC.Giải thích vì sao BA là tia phân giác của góc xBCb)Đường thẳng trung trực a của đoạn thẳng BC cắt các đường thẳng AB và AC tại E và F.Tính số đo của góc AEFc)Qua C vẽ đường thẳng song song với AB,đường thẳng ... ...

Top 11: Chứng minh AI là đường trung trực của BC biết tam giác ABC cân tại A

Tác giả: hoc247.net - Nhận 202 lượt đánh giá
Tóm tắt: . <rect fill="#fff" height="402" id="canvas_background" width="582" x="-1" y="-1"> <g display="none" height="100%" id="canvasGrid" overflow="visible" width="100%" x="0" y="0"> <rect fill="url(#gridpattern)" height="100%" stroke-width="0" width="100%" x="0" y="0"> </rect></g> </rect>. <line fill="none" id="svg_1" stroke="#000" stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" stroke-width="1.5" x1="138" x2="443.7221" y1="333" y2="333"> <line fill=
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chứng minh AI là đường trung trực của BC biết tam giác ABC cân tại A. choΔ ABC cân tại A. Tia phân giác của ^B cắt AC tại D , tia phân giác của ^C cắt AB ...Chứng minh AI là đường trung trực của BC biết tam giác ABC cân tại A. choΔ ABC cân tại A. Tia phân giác của ^B cắt AC tại D , tia phân giác của ^C cắt AB ... ...

Top 12: Chứng minh AI là đường trung trực của BC biết tam giác ABC có AB ...

Tác giả: hoc247.net - Nhận 215 lượt đánh giá
Tóm tắt: . <rect fill="#fff" height="402" id="canvas_background" width="582" x="-1" y="-1"> <g display="none" id="canvasGrid"> <rect fill="url(#gridpattern)" height="100%" id="svg_11" stroke-width="0" width="100%" x="0" y="0"> </rect></g> </rect>. <path d="m177.93997,365.57188l117.5,-312.00003l117.5,312.00003l-235.00001,0l0.00001,0z" fill="#fff" id="svg_1" stroke="#000" stroke-width="1.5"> <text fill="#000000" font-family="Helvetica, Arial, sans-serif" font-si
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tam giác ABC có AB=AC .Kẻ BD vuông góc với AC ;CE vuông góc AB;BD giao CE=I. a,CMR tam giác BDC và CEB b,So sánh góc IBE và ICD c,CM AI là đường trung ...Cho tam giác ABC có AB=AC .Kẻ BD vuông góc với AC ;CE vuông góc AB;BD giao CE=I. a,CMR tam giác BDC và CEB b,So sánh góc IBE và ICD c,CM AI là đường trung ... ...

Top 13: 5 Cách Chứng Minh Đường Trung Trực - Babelgraph

Tác giả: babelgraph.org - Nhận 112 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đường trung trực là gì?. Cách chứng minh đường trung trực của một đoạn thẳng. Các dạng bài tập chứng minh đường trung trực Đường trung trực là khái niệm toán học mà học sinh được tìm hiểu trong chương trình trung học, xuất hiện trong rất nhiều các bài tập toán vì vậy nắm vững lý thuyết và cách giải các dạng bài tập cực kỳ quan trọng. Sau đây babelgraph.org cung cấp những kiến thức về cách chứng minh đường trung trực dễ hiểu nhất.Đường trung trực là gì?Đường trung. trực của đoạn thẳng có thể hiểu
Khớp với kết quả tìm kiếm: 22 thg 11, 2020 · Chúng ta có 5 phương pháp chứng minh d là trung trực của đoạn thẳng AB. Phương pháp 1: Chúng ta phải chứng minh rằng d ⊥ AB tại ngay trung điểm ...22 thg 11, 2020 · Chúng ta có 5 phương pháp chứng minh d là trung trực của đoạn thẳng AB. Phương pháp 1: Chúng ta phải chứng minh rằng d ⊥ AB tại ngay trung điểm ... ...

Top 14: Tính chất đường trung trực - Giaitoan.com

Tác giả: giaitoan.com - Nhận 104 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đường trung trực của tam giác. 1.. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. 2. Tính chất 3 đường trung trực của tam giác 3. Các dạng bài toán thường gặp. 4. Bài tập Vận dụng tính chất đường trung trực. Đường trung trực trong tam giác cân. a. Chứng minh đường trung trực . b. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. c. Bài tập tính giá trị nhỏ nhất. d. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. e. Bài toán liên quan đến đường trung trực của một tam giác cân. f. Bài toán liên quan đến đường trung trực của một tam giác vuông.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,8 sao (5) Vẽ đường trung trục của cạnh AC cắt BC tai I và cát AC tai E. a) Chứng minh IA = IB = IC. b) Gọi M là trung điểm của đoạn AI, chứng minh MH = ME. c ...Xếp hạng 4,8 sao (5) Vẽ đường trung trục của cạnh AC cắt BC tai I và cát AC tai E. a) Chứng minh IA = IB = IC. b) Gọi M là trung điểm của đoạn AI, chứng minh MH = ME. c ... ...

Top 15: Đường trung trực của tam giác là gì ? Công thức ... - VietJack.com

Tác giả: vietjack.com - Nhận 177 lượt đánh giá
Tóm tắt: Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com. CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!• Trong một tam giác, đường trung trực của mỗi cạnh là đường trung trực của tam giác đó. ( Đường thẳng a là đường trung trực ứng với cạnh BC của tam giác ABC) • Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của đoạn thẳng đó. ( Đường thẳng a là đường trung trực của đoạn AB) Mọi điểm nằm trên
Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi đó, giao điểm của ba đường trung trực là trung điểm E của cạnh huyền AC. Ví dụ 1: Cho tam giác ABC vuông tại B có AB = 6cm, BC = 8cm. Gọi E là giao điểm của ...Khi đó, giao điểm của ba đường trung trực là trung điểm E của cạnh huyền AC. Ví dụ 1: Cho tam giác ABC vuông tại B có AB = 6cm, BC = 8cm. Gọi E là giao điểm của ... ...

Top 16: Cách chứng minh đường trung trực lớp 7 - Hàng Hiệu Giá Tốt

Tác giả: hanghieugiatot.com - Nhận 140 lượt đánh giá
Tóm tắt: Định nghĩa đường trung trực là gì?. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. Đường trung trực trong tam giác. Tính chất đường trung trực của tam giác. Các dạng toán thường gặp. Một số câu hỏi hay gặp về đường trung trực của đoạn thẳng. Một số bài tập về đường trung trực. Dạng 1: Chứng minh đường trung trực của một đoạn thẳng. Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Dạng 3: Bài toán về giá trị nhỏ nhất. Dạng 4: Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Dạng 5: Bài toán về đường trung trực trong tam giác cân. Dạng 6: Bài toán về đường trung trực trong. tam giác vuông. Số đường trung trực trong một đoạn thẳng?. Cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 1 thg 5, 2022 · Vẽ đường trung trực của cạnh AC cắt BC tại I và cắt AC tại E. a) Chúmg minh IA = IB = IC. b) Gọi M là trung điểm của đoạn AI, chứng minh MH ...1 thg 5, 2022 · Vẽ đường trung trực của cạnh AC cắt BC tại I và cắt AC tại E. a) Chúmg minh IA = IB = IC. b) Gọi M là trung điểm của đoạn AI, chứng minh MH ... ...

Top 17: [Sách Giải] Bài tập Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Tác giả: sachgiaibaitap.com - Nhận 223 lượt đánh giá
Tóm tắt: Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây. Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào! Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đâyBài 1: Cho điểm C thuộc trung trực của đoạn thẳng AB. Biết CA = 10 cm. Độ dài đoạn thẳng CB là: A. CB = 10 cm B. CB = 20 cm C. CB = 30 cm D. CB = 40 cm Vì C thuộc đường. trung trực của đoạn thẳng AB nên CA = CB (tính chất điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng) Mà CA = 10 cm Do đó CB = 10 cm. Chọn đáp án ABài 2: Nếu một tam giác c
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (1.127) Vì C thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB nên CA = CB (tính chất điểm ... Vẽ đường trung trực của BC cắt AC tại D. Chu vi tam giác ABD là: A. 40 cm.Xếp hạng 5,0 sao (1.127) Vì C thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB nên CA = CB (tính chất điểm ... Vẽ đường trung trực của BC cắt AC tại D. Chu vi tam giác ABD là: A. 40 cm. ...

Top 18: Rất Hay: Cách chứng minh đường trung trực lớp 8 - Nhà Xinh Plaza

Tác giả: nhaxinhplaza.vn - Nhận 152 lượt đánh giá
Tóm tắt: Định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng là gì?. Các. dạng toán về đường trung trực của đoạn thẳng. Một số câu hỏi về đường trung trực của đoạn thẳng. Bài tập về đường trung trực của đoạn thẳng. Tính chất đường trung trực một đoạn thẳng. Tính chất ba đường trung trực trong tam giác. Dạng 1: Chứng minh đường trung trực của một đoạn thẳng. Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Dạng 3: Bài toán về giá trị nhỏ nhất. Dạng 4: Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Dạng 5: Bài toán về đường trung trực đối với tam giác cân. Dạng 6:. Bài toán về đường trung trực đối với tam giác vuông.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 10, 2022 · Trên hình vẽ trên, dd là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Ta cũng nói: A đối xứng với B qua d. => Nhận xét: Tập hợp các điểm cách đều hai ...14 thg 10, 2022 · Trên hình vẽ trên, dd là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Ta cũng nói: A đối xứng với B qua d. => Nhận xét: Tập hợp các điểm cách đều hai ... ...