Top 17 bác sĩ hư em yêu anh chương 82 2022

Top 1: Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 97 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cuộc đời và sự nghiệp. Gia đình và cuộc sống cá nhân. Ảnh hưởng của. Hồ Chí Minh ở Việt Nam ngày nay. Tên gọi, bí danh, bút danh. Hồ Chí Minh trong văn hóa đại chúng. Xuất thân và quê quán. Hoạt động ở nước ngoài. Từ bị giam ở Trung Quốc cho tới thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Diễn văn của Hồ Chí Minh. Tác phẩm của Hồ Chí Minh. Những. người từng gặp Hồ Chí Minh kể về ông. Thời kỳ ở Liên Xô lần thứ nhất. Thời kỳ ở Trung Quốc (1924–1927). Thời kỳ ở Thái Lan (1928–1929). Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời kỳ ở Liên Xô lần thứ hai. Trở lại Trung Quốc (năm 1938 đến đầu năm 1941). Từ Độc lập tới Toàn quốc kháng chiến. Giai đoạn Chiến tranh Đông Dương. Giai đoạn sau năm 1954. UNESCO và Nghị quyết kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Hồ Chí Minh. Các bình chọn của Tuần báo Time.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hai anh em Tất Đạt và Tất Thành bị giám sát chặt chẽ. Ông quyết định vào miền Nam để tránh sự kiểm soát của triều đình. Tuy nhiên, theo tài liệu hiện lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại ( Centre des archives d'Outre-mer hay CAOM ) ở Pháp , Nguyễn Sinh Cung được nhận vào Quốc học Huế vào ngày 7 tháng 8 năm 1908 . ...

Top 2: Tào Tháo – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 87 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thân thế[sửa | sửa mã nguồn]. Thời niên. thiếu[sửa | sửa mã nguồn]. Năng thần thời trị[sửa |. sửa mã nguồn]. Hiệp lực đánh Đổng Trác[sửa |. sửa mã nguồn]. Làm chủ Duyện châu[sửa | sửa mã nguồn] Giữ lấy thiên tử, củng cố thế lực[sửa |. sửa mã nguồn]. Bá chiếm trung. nguyên[sửa | sửa mã nguồn]. Nam tiến thất. bại[sửa | sửa mã nguồn]. Củng cố thế đứng phương bắc[sửa |. sửa mã nguồn]. Qua đời[sửa | sửa mã nguồn]. Mộ Tào Tháo[sửa |. sửa mã nguồn]. Sáng tác thơ[sửa | sửa mã nguồn]. Gia quyến[sửa | sửa mã nguồn]. Nhận. định[sửa | sửa mã nguồn]. Trong văn học[sửa |. sửa mã nguồn]. Thành ngữ[sửa | sửa mã nguồn]. Xem. thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Chú thích[sửa | sửa mã. nguồn]. Liên kết ngoài[sửa |. sửa mã nguồn]. Bỏ trốn[sửa |. sửa mã nguồn]. Hợp binh với chư hầu[sửa |. sửa mã nguồn]. Dẹp Khăn. Vàng[sửa | sửa mã nguồn]. Đánh Từ châu báo thù cha[sửa |. sửa mã nguồn]. Giao tranh với Lã Bố[sửa | sửa mã nguồn]. Đưa vua về Hứa Đô[sửa | sửa mã nguồn]. Phát triển nông nghiệp[sửa |. sửa mã nguồn]. Dẹp Trương Tú[sửa |. sửa mã nguồn]. Thu Lưu Bị, bắt Lã Bố[sửa |. sửa mã nguồn]. Diệt Viên Thuật, đuổi Lưu Bị[sửa |. sửa mã nguồn]. Đánh bại cha con Viên Thiệu[sửa |. sửa mã nguồn]. Lấy Kinh châu[sửa | sửa mã nguồn]. Thua trận Xích Bích[sửa |. sửa mã nguồn]. Bài Thủ sắc[sửa |. sửa mã nguồn]. Chinh phạt Tây. Lương[sửa | sửa mã nguồn]. Đánh chiếm Đông Xuyên[sửa | sửa mã nguồn]. Xưng vương[sửa | sửa mã nguồn]. Mất Hán. Trung[sửa | sửa mã nguồn]. Mặt trận phía đông và phía nam[sửa | sửa mã nguồn]. Tranh cãi về lăng. mộ[sửa | sửa mã nguồn]. Tác phẩm tiêu biểu[sửa |. sửa mã nguồn]. Thói đa nghi và biến trá[sửa |. sửa mã nguồn]. Thu nạp thuộc hạ[sửa |. sửa mã nguồn]. Về quân sự[sửa |. sửa mã nguồn]. Tam Quốc diễn. nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]. Trọng Tương vấn Hán[sửa |. sửa mã nguồn]. Trận Bạch Mã, Diên Tân[sửa | sửa mã nguồn]. Trận Quan Độ[sửa |. sửa mã nguồn]. Trừ anh em họ. Viên[sửa | sửa mã nguồn]. Vai trò. lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]. Quan điểm[sửa | sửa mã. nguồn] Quyền thuật về chính trị[sửa |. sửa mã nguồn]. Lấy lòng tướng. sĩ[sửa | sửa mã nguồn]. Ảnh hưởng từ tác phẩm[sửa | sửa mã. nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi đó dù 3 anh em Trương Giác đã chết nhưng lực lượng Khăn Vàng vẫn còn thế lực khá mạnh, có hơn 10 vạn người tụ tập ở Hắc Sơn, chiếm lĩnh Đông quận, triều đình chưa dẹp được. Năm 191, Tào Tháo mang quân đánh nhau với quân Khăn Vàng tại Hắc Sơn. ...

Top 3: Hậu duệ mặt trời – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 131 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nội dung chính[sửa |. sửa mã nguồn]. Diễn. viên[sửa | sửa mã nguồn]. Sản xuất[sửa |. sửa mã nguồn]. Nhạc phim[sửa | sửa mã nguồn]. Tiếp. nhận[sửa | sửa mã nguồn]. Tỷ lệ người xem[sửa |. sửa mã nguồn]. Giải thưởng và đề cử[sửa |. sửa mã nguồn]. Ảnh hưởng và đánh giá[sửa |. sửa mã nguồn]. Phiên bản Việt. hóa[sửa | sửa mã nguồn]. Tham khảo[sửa |. sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Diễn viên chính[sửa |. sửa mã nguồn]. Diễn viên phụ[sửa |. sửa mã nguồn]. Khách mời đặc biệt[sửa | sửa mã nguồn]. Sàn xuất trước[sửa | sửa mã nguồn]. Pháp lý[sửa |. sửa mã nguồn]. Lượt xem nhạc phim trên Youtube[sửa |. sửa mã nguồn]. Hiệu quả kinh tế[sửa |. sửa mã nguồn]. Ảnh hưởng văn hoá[sửa |. sửa mã nguồn]. Sự chỉ. trích[sửa | sửa mã nguồn]. Thành viên nhóm. Alpha[sửa | sửa mã nguồn]. Đội ngũ dịch vụ y tế bệnh viện Haesung[sửa |. sửa mã nguồn]. Người ở bệnh viện Haesung[sửa | sửa mã. nguồn]. Quân đội Tae Baek[sửa |. sửa mã nguồn]. Khu vực. Uruk[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hậu duệ mặt trời (Hangul: 태양의 후예; RR: Taeyangui Huye) là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc năm 2016 có sự tham gia của Song Joong-ki, Song Hye-kyo, Jin Goo và Kim Ji-won. Phim được phát sóng trên kênh KBS2 từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 14 tháng 4 năm 2016 cho 16 tập. Sau đó, KBS đã phát sóng thêm 3 tập đặc biệt từ ngày 20 ... ...

Top 4: Nhà Nguyễn – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 95 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thời kỳ bị Pháp xâm lăng và đô hộ. Nguyên nhân mất nước vào tay Pháp. Các phong trào khởi nghĩa chống triều đình. Cuộc chiến. chống Pháp xâm lăng. Quần thể di tích Cố đô Huế. Nguồn gốc của “tứ bất khả” ("tứ bất lập"). Về vấn đề tổ chức hành chính. Vấn đề cải cách thất bại. Việc mất. lòng dân và mất nước. Sự trì trệ của đất nước và việc nhà Nguyễn. mất lòng dân. Việc Gia Long từng. cầu viện Pháp. Nhà Nguyễn không có chiến lược kháng chiến hợp lý. Thái độ của vua quan nhà Nguyễn. Thế phả các vua nhà Nguyễn. Danh sách hậu duệ nhà Nguyễn (sau 1945). Quan chế và tổ chức chính quyền trung ương. Thuế khóa và lao dịch. Với các nước lân bang. Tình trạng của nhà Nguyễn.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung chuyển sang thanh bên ẩn Đầu 1 Thời kỳ độc lập Hiện/ẩn mục Thời kỳ độc lập 1.1 Thành lập 1.2 Tổ chức bộ máy 1.2.1 Quan chế và tổ chức chính quyền trung ương 1.2.2 Phân chia hành chính 1.2.3 Quân đội 1.2.4 Thuế khóa và lao dịch 1.2.5 Luật pháp 1.3 Ngoại giao 1.3.1 Với các nước lân bang 1.3.2 Với phương ... ...

Top 5: Gia Long – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 75 lượt đánh giá
Tóm tắt: Về nước và củng cố thế lực. Cai trị vùng Gia Định. Chiến tranh thống nhất (1790-1802). Chính sách và cai trị. Chú thích và tham khảo. Quan hệ với Chân Lạp và Xiêm La. Thất thế trước Tây Sơn. Giúp đỡ của người Pháp. Tổ chức chính quyền và kinh. tế Chính sách quân sự và ngoại giao. Thuế khóa và lao dịch. Truyền ngôi cho Minh Mạng. So sánh Gia Long - Quang Trung. Vấn đề cầu viện quân đội nước ngoài. Vụ án Nguyễn Văn Thành. Vụ án Đặng Trần Thường . Nguyễn Thế TổGia Long. Hoàng đế Đại ViệtTại vị23 th
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung chuyển sang thanh bên ẩn Đầu 1 Thời trẻ 2 Trốn chạy Tây Sơn 3 Xưng vương ở Nam Bộ Hiện/ẩn mục Xưng vương ở Nam Bộ 3.1 Quan hệ với Chân Lạp và Xiêm La 3.2 Thất thế trước Tây Sơn 3.3 Cầu viện Xiêm La 4 Lưu vong ở Xiêm Hiện/ẩn mục Lưu vong ở Xiêm 4.1 Cầu viện Pháp 5 Về nước và củng cố thế lực ... ...

Top 6: Trận Stalingrad – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 99 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bối cảnh[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến dịch Blau[sửa |. sửa mã nguồn]. Giai đoạn phòng thủ. Stalingrad[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến dịch phản công chiến lược. Stalingrad[sửa | sửa mã nguồn]. Thương vong[sửa |. sửa mã nguồn]. Kết quả, đánh giá và ảnh hưởng[sửa |. sửa mã nguồn]. Trong văn hóa đại. chúng[sửa | sửa mã nguồn]. Vũ khí được sử. dụng[sửa | sửa mã nguồn]. Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]. Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa |. sửa mã nguồn]. Vai trò của. Stalingrad[sửa | sửa mã. nguồn]. Chiến dịch Sao Thiên Vương[sửa |. sửa mã nguồn]. Trận đánh kết. thúc[sửa | sửa mã nguồn]. Đức và chư. hầu[sửa | sửa mã nguồn]. Hồng quân Xô. Viết[sửa | sửa mã nguồn]. Kết quả[sửa |. sửa mã nguồn]. Đánh giá[sửa |. sửa mã nguồn]. Vinh danh[sửa |. sửa mã nguồn]. Tiếng Việt[sửa | sửa mã nguồn]. Tiếng Anh[sửa |. sửa mã nguồn]. Tư liệu tiếng Việt[sửa | sửa mã nguồn]. Tư liệu tiếng Nga[sửa | sửa mã. nguồn] Tư liệu tiếng. Đức[sửa | sửa mã nguồn]. Tư liệu tiếng Xécbi[sửa |. sửa mã nguồn]. Tư liệu tiếng Anh[sửa |. sửa mã nguồn]. Điện. ảnh[sửa | sửa mã nguồn]. Tình hình quân. Đức[sửa | sửa mã nguồn]. Kế hoạch của Hồng quân[sửa |. sửa mã nguồn]. Trận phản công bắt đầu[sửa |. sửa mã nguồn]. Liên Xô bao vây Tập đoàn quân số 6 và nỗ lực của. Đức[sửa | sửa mã nguồn]. Nỗ lực giải vây của người. Đức[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trận Stalingrad (23 tháng 8 năm 1942 – 2 tháng 2 năm 1943) là một trận đánh lớn diễn ra trong Chiến tranh Xô-Đức giữa phát xít Đức cùng với các nước chư hầu và Hồng quân Liên Xô tại thành phố Stalingrad (nay là Volgograd) ở miền Tây Nam nước Nga.Trận đánh diễn ra từ tháng 8 năm 1942 đến ngày 2 tháng 2 năm 1943, và ... ...

Top 7: Mạc Đăng Dung – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 107 lượt đánh giá
Tóm tắt: Vai trò, ảnh hưởng và di sản trong tiến trình lịch sử. Vai trò lịch sử của Dương Kinh thời Mạc. Định Nam đao (đại long đao của Mạc Thái Tổ). Triều vua Lê Tương Dực. Triều vua Lê Chiêu Tông. Lên ngôi vua, thành lập. Nhà Mạc. Nhà Hậu Lê khôi phục chống Mạc. Ngoại giao với Nhà Minh. Ý kiến nhận định của các sử gia thời hiện đại. Quan điểm của các nhà nghiên cứu về công và tội của Mạc Đăng Dung. Giúp vua Chiêu Tông đánh. dẹp các thế lực chống triều đình. Vua Lê Chiêu Tông rời kinh sư, hiệu triệu thiên hạ hỏi tội Đăng Dung. Việc cắt đất lần thứ nhất. Về việc cắt đất lần thứ hai.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Mạc Đăng Dung đem nhiều vàng bạc đút lót để phá; việc không thành, hai anh em chết ở Trung Quốc. Năm 1533 , An Thành hầu Nguyễn Kim lập vua Lê Trang Tông ở Ai Lao , sai Trịnh Duy Liêu vượt biển sang Nhà Minh , Duy Liêu tâu rằng, Mạc Đăng Dung tiếm loạn, chiếm kinh thành ngăn trở đường đi nên từ lâu bỏ việc cống. ...

Top 8: Công giáo tại Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 135 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tên gọi[sửa | sửa. mã nguồn]. Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]. Đóng góp văn hóa và trí thức của Công giáo Việt. Nam[sửa | sửa mã. nguồn]. Quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt. Nam[sửa | sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa |. sửa mã nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Ghi chú[sửa |. sửa mã nguồn]. Tham khảo[sửa |. sửa mã nguồn]. Đọc thêm[sửa | sửa mã. nguồn]. Liên kết. ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Thời kỳ hình thành (1533 – 1659)[sửa |. sửa mã nguồn]. Thời kỳ phát triển (1659 –. 1820)[sửa | sửa mã nguồn]. Thời kỳ thử thách (1820 – 1885)[sửa |. sửa mã nguồn]. Hậu kỳ cận đại (1886 – 1975)[sửa |. sửa mã nguồn]. Từ 1975 đến nay[sửa |. sửa mã nguồn]. Chữ viết và ngôn ngữ. học[sửa | sửa mã nguồn]. Kỹ thuật in ấn và báo chí[sửa |. sửa mã nguồn]. Khoa học và y khoa[sửa |. sửa mã nguồn]. Đời sống văn. hóa[sửa | sửa mã nguồn]. Quan hệ giữa Tòa thánh và chính quyền[sửa |. sửa mã nguồn]. Nhà nước can thiệp vào sinh hoạt nội bộ tôn. giáo[sửa | sửa mã. nguồn]. Quan điểm của giới Công giáo về các vấn đề xã hội, chính. trị[sửa | sửa mã nguồn]. Các cơ sở Công giáo mà Nhà nước Việt Nam đã chuyển quyền sử dụng[sửa | sửa mã nguồn]. Những tiếp xúc ban. đầu[sửa | sửa mã nguồn]. Các cộng đoàn tiên khởi[sửa |. sửa mã nguồn]. Giai đoạn 1886 –. 1945[sửa | sửa mã nguồn]. Giai đoạn 1945 –. 1954[sửa | sửa mã nguồn]. Giai đoạn 1954 – 1975[sửa | sửa mã nguồn]. Các bổ nhiệm quan trọng của Tòa Thánh[sửa |. sửa mã nguồn]. Tổ chức chia địa phận[sửa |. sửa mã nguồn]. Công giáo Việt Nam hải ngoại[sửa | sửa mã nguồn]. Miền Bắc[sửa |. sửa mã nguồn]. Miền. Nam[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Công giáo Việt Nam là một bộ phận của Giáo hội Công giáo, dưới sự lãnh đạo tinh thần của các giám mục tại Việt Nam, hiệp thông với giáo hoàng.Với tỉ lệ khoảng 7%, Việt Nam là quốc gia có tỉ lệ người Công giáo trong tổng dân số xếp thứ năm … ...

Top 9: Càn Long – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 81 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thân thế[sửa | sửa mã nguồn]. Hoàng đế Đại Thanh[sửa | sửa mã nguồn]. Thành tựu văn hóa[sửa | sửa mã nguồn]. Giải quyết đất đai cho người Hán[sửa |. sửa mã nguồn]. Những năm. cuối đời[sửa | sửa mã nguồn]. Qua. đời[sửa | sửa mã nguồn]. Xây dựng Tử Quang. Các[sửa | sửa mã nguồn]. Quan hệ Càn Long – Hòa Thân[sửa |. sửa mã nguồn]. Lăng mộ[sửa | sửa mã nguồn]. Gia quyến[sửa | sửa mã nguồn]. Trong văn hoá đại. chúng[sửa | sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Thời thơ ấu[sửa | sửa mã nguồn]. Vấn đề về sinh. mẫu[sửa | sửa mã nguồn]. Thời kỳ Hoàng tử[sửa | sửa mã nguồn]. Chính sách đối nội[sửa | sửa mã. nguồn]. Các cuộc chiến tranh biên giới[sửa |. sửa mã nguồn]. Bản sắc chính trị Trung Quốc và chính sách biên cương[sửa |. sửa mã nguồn]. Quan hệ với phương. Tây[sửa | sửa mã nguồn]. Biên soạn "Tứ Khố Toàn. Thư"[sửa | sửa mã nguồn]. Đốt sách và chỉnh sửa nội dung[sửa | sửa mã nguồn]. Tác phẩm văn học[sửa |. sửa mã nguồn]. Ngôn ngữ[sửa |. sửa mã nguồn]. Phật giáo Tây Tạng[sửa | sửa mã. nguồn]. Cung. điện[sửa | sửa mã nguồn]. Biện pháp chống. súng[sửa | sửa mã nguồn]. Quý tộc Trung. Quốc[sửa | sửa mã nguồn]. Sứ giả Macartney[sửa | sửa mã nguồn]. Sứ giả Titsingh[sửa | sửa mã nguồn]. Giai thoại[sửa |. sửa mã nguồn]. Sự ưu ái của Càn Long Đế dành cho Hoà Thân[sửa | sửa mã nguồn]. Gia ân của Càn Long Đế dành cho đại gian thần Hoà Thân[sửa |. sửa mã nguồn]. Dụ lăng phi viên. tẩm[sửa | sửa mã nguồn]. Hoàng hậu[sửa | sửa mã nguồn]. Phi tần[sửa | sửa mã nguồn]. Hậu duệ[sửa |. sửa mã nguồn]. Điều quân sang nước Đại Việt[sửa |. sửa mã nguồn]. Phong cách châu Âu[sửa |. sửa mã nguồn]. Kiến trúc. khác[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Càn Long là vị Hoàng đế rất chuyên tâm đến triều chính, đã xóa bỏ chế độ chính trị hà khắc của Ung Chính, thay vào đó là chính sách khoan dung độ lượng. Ông giải phóng tất cả những người trong tông thất bị cầm tù, những người chú, bác bị bức hại mà chết đều được ghi trong ngọc điệp, phong anh em ... ...

Top 10: Napoléon Bonaparte – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 101 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đầu đời[sửa | sửa mã nguồn] Khởi đầu sự nghiệp[sửa |. sửa mã nguồn]. Nhà cai trị nước. Pháp[sửa | sửa mã nguồn]. Lưu đày ở Saint Helena[sửa |. sửa mã nguồn]. Những cải cách lớn[sửa |. sửa mã nguồn]. Napoléon và tôn giáo[sửa | sửa mã. nguồn]. Hình ảnh trong văn. hóa[sửa | sửa mã nguồn]. Di. sản[sửa | sửa mã nguồn]. Hôn nhân và con cái[sửa | sửa mã nguồn]. Tước hiệu và huy hiệu[sửa | sửa. mã nguồn]. Phả hệ tổ tiên[sửa | sửa mã. nguồn]. Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]. Trích dẫn[sửa |. sửa mã nguồn]. Tham khảo[sửa |. sửa mã nguồn]. Liên kết. ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Cuộc vây hãm. Toulon[sửa | sửa mã nguồn]. Ngày 13 tháng. Hai[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến dịch Ý thứ nhất (1796–1798[sửa |. sửa mã nguồn]. Viễn chinh tới Ai Cập (1798–1801)[sửa | sửa mã nguồn]. Chế độ Tổng tài Pháp[sửa | sửa mã nguồn]. Đế quốc. Pháp[sửa | sửa mã nguồn]. Qua đời và an. táng[sửa | sửa mã nguồn]. Bộ luật Napoléon[sửa |. sửa mã nguồn]. Hệ thống đo. lường[sửa | sửa mã nguồn]. Giáo. ước[sửa | sửa mã nguồn]. Giải phóng tôn giáo[sửa |. sửa mã nguồn]. Quân. sự[sửa | sửa mã nguồn]. Chủ nghĩa Bonaparte[sửa | sửa mã. nguồn]. Chỉ trích[sửa |. sửa mã nguồn]. Tuyên truyền và tưởng niệm[sửa |. sửa mã nguồn]. Di sản ngoài nước Pháp[sửa |. sửa mã nguồn]. )[sửa |. sửa mã nguồn]. Nền hòa bình tạm thời cho châu Âu[sửa |. sửa mã nguồn]. Chiến tranh liên minh thứ ba[sửa | sửa mã nguồn]. Các đồng minh Trung Đông[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến tranh với Liên minh thứ. tư[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến tranh Bán. đảo[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến tranh Liên minh thứ năm và tái. hôn[sửa | sửa mã nguồn]. Xâm lược nước Nga[sửa | sửa mã. nguồn]. Chiến tranh Liên minh thứ sáu[sửa |. sửa mã nguồn]. Lưu đày tại Elba[sửa |. sửa mã nguồn]. Triều đại Một trăm ngày[sửa |. sửa mã nguồn]. Nguyên nhân cái. chết[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Napoléon Bonaparte [chú thích 1] (tên khai sinh Napoleone di Buonaparte; 15 tháng 8 năm 1769 – 5 tháng 5 năm 1821), sau này được biết đến với đế hiệu Napoléon I, là một chính khách và nhà lãnh đạo quân sự người Pháp đã nổi danh trong cuộc Cách mạng Pháp và lãnh đạo một số chiến dịch thắng lợi trong cuộc Chiến tranh ... ...

Top 11: Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh - Chương 82: Những điều tồi tệ ...

Tác giả: dtruyen.com - Nhận 177 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một tiếng thở dàiyếu ớt, cơ thế Hạ Nhược Vũ bỗng chốc trở nên cứngđờ, cô nghe thấy giọng nói nghèn nghẹt của ngườiđàn ông: “Tôi đã chia tay với cô ấy”“Nhưng, cô ấy vì anh mà rất đau lòng”Hạ Nhược Vũ cảm thấy chua xót trong lòng:“Hơn nữa cô ấy vẫn còn yêu anh rất nhiều”Cô không muốn làm tổn thương một người phụnữ tốt bụng và dịu dàng như vậy, ngay cả khi haingười. họ đã chia tay, cô vẫn không thế vượt quarào cản trong trái tim mình.Ảnh mắt Mạc Du Hải hiện lên một tia
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang đọc truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh Chương 82: Những điều tồi tệ không thay đổi trên Dtruyen.com.Bạn đang đọc truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh Chương 82: Những điều tồi tệ không thay đổi trên Dtruyen.com. ...

Top 12: Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh - Trang 2 - doc truyen

Tác giả: trumtruyen.vn - Nhận 120 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nội dung truyện:Hạ Nhược Vũ tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt xa lạ bên cạnh, chỉ biết đêm qua thực sự quá phóng túng rồi.Dù sao đều là người trưởng thành, không cần vướng bận quá nhiều, cứ thế đường ai nấy đi.Chỉ là ai mà ngờ người đàn ông mấy tiếng trước còn nằm bên cạnh mình, giờ lại đụng mặt nhau ngay tại... phòng khám phụ khoa...
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đọc truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh của tác giả Hạ Nhược Vũ, đã hoàn (full). Trang 2.Đọc truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh của tác giả Hạ Nhược Vũ, đã hoàn (full). Trang 2. ...

Top 13: Này bác sĩ hư hỏng, em yêu anh – Hạ Nhược Vũ (full 521 chap ...

Tác giả: tamlinh247.vn - Nhận 174 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thông tin: Này bác sĩ hư hỏng, em yêu anh – Hạ Nhược Vũ (full 521 chap) – Truyện tác giả: Hường Tác giả: Hạ Nhược VũThể loại: Hiện Đại, Ngôn Tình, Nguồn: Sưu tầmTrạng thái: FullThông tin: Này bác sĩ hư hỏng, em yêu anh – Hạ Nhược Vũ (full 521 chap) – Truyện tác giả: HườngNội dung truyện:Một đêm điên cuồng, Hạ Nhược Vũ tỉnh dậy thấy mình bên cạnh một người. đàn ông xa lạ. Tưởng rằng ai đi đường nấy, ai ngờ, chỉ vài tiếng sau họ lại trớ trêu gặp lại nhau ở... phòng khám phụ khoa...*************Dư
Khớp với kết quả tìm kiếm: Này bác sĩ hư hỏng, em yêu anh – Hạ Nhược Vũ (full 521 chap) – Truyện tác giả: Hường - Website đọc truyện online miễn phí mãi mãi - tamlinh247.Này bác sĩ hư hỏng, em yêu anh – Hạ Nhược Vũ (full 521 chap) – Truyện tác giả: Hường - Website đọc truyện online miễn phí mãi mãi - tamlinh247. ...

Top 14: Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh - Wattpad.VN

Tác giả: wattpad.vn - Nhận 98 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tác giả: Thể loại: Ngôn TìnhNguồn: wattpadTrạng thái: Full [Tác giả Hường -- Thể loại: Ngôn Tình ] Bạn đang đọc truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh của tác giả Hường. Một đêm điên cuồng, Hạ Nhược Vũ tỉnh dậy thấy mình bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Tưởng ai đi đường nấy, ai ngờ, chỉ vài tiếng sau họ lại. trớ trêu gặp lại nhau ở... phòng khám phụ khoa...Trích đoạn:Dưới ánh đèn mờ ảo, có hai cơ thể đang quấn lấy nhau, không ngừng lên xuống.“Ưm, nhẹ một chút, đau!”Người đàn ông vốn đang rất hưng
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 7,6/10 sao (764.364) ❶❶❶ [Tác giả Hường -- Thể loại: Ngôn Tình ] Bạn đang đọc truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh của tác giả Hường. Một đêm điên.Xếp hạng 7,6/10 sao (764.364) ❶❶❶ [Tác giả Hường -- Thể loại: Ngôn Tình ] Bạn đang đọc truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh của tác giả Hường. Một đêm điên. ...

Top 15: Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh - Astory.vn

Tác giả: astory.vn - Nhận 103 lượt đánh giá
Tóm tắt: Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng. “Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi. “Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này. ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn. lại là phí chạy vặt của Trần
Khớp với kết quả tìm kiếm: Truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh. Đây là truyện có một lối viết mới lạ, tình yêu được bắt nguồn sau một đêm ... FREE Chương : 521 ... FREE Chương : 82.Truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh. Đây là truyện có một lối viết mới lạ, tình yêu được bắt nguồn sau một đêm ... FREE Chương : 521 ... FREE Chương : 82. ...

Top 16: Đọc truyện Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh - Chương 92 - Truyen.co

Tác giả: 1.truyen.co - Nhận 137 lượt đánh giá
Tóm tắt: Contact - ToS Truyen.co là web đọc truyện hay, đọc truyện online mới nhất 2022 cập nhật mỗi ngày với hàng chục ngàn truyện thuộc nhiều thể loại cập nhật thường xuyên, truyện gì cũng có, đặc biệt miễn phí 100%.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang đọc truyện này bác sĩ hư hỏng em yêu anh tại truyenhay.com. vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP. Chương trước ...Bạn đang đọc truyện này bác sĩ hư hỏng em yêu anh tại truyenhay.com. vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP. Chương trước ... ...

Top 17: Top 30 bác sĩ hư em yêu anh - chương 93 2022 - Xây Nhà

Tác giả: biquyetxaynha.com - Nhận 138 lượt đánh giá
Tóm tắt: Top 1: Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh -. Chương 93: Nhiệt tình như lửa. Top 2: Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh - Chương 93 - Truyện FULL. Top 3: Đọc truyện Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh - Chương 93. Top 4: Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh -. Chương 93 - Metruyenhot.com. Top 5: Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh - Chương 93 : Chương 93. Top 6: Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh - Chương 93 - Truyện HD. Top 7: Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh FULL - Chương 93 | SSTruyen. Top 8: Đọc truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh Chương 93. Top 9: Chương 93 - Truyen one. Top 10: Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh - Truyen one. Top 11: Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh - doc truyen. Top 12: Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh - Chương 278 - Thư Viện PDF. Top 13: Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh - Chương 391 - Thư Viện PDF. Top 14:. Bác sĩ hư em yêu anh chương 92 - toidap.com. Top 15: Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh - Trang 2 - doc truyen. Top 16: Top 10 bác sĩ hư em yêu anh - chương 93 2022 - Tôi Hướng Dẫn. Top 17: Truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh - Chương 92. Top 18: TopList #Tag: Bác Sĩ Hư Em Yêu Anh - Chương 93. Top 19: Này bác sĩ hư hỏng, em yêu anh Full dịch - Chương 91-99 - Vietwriter. Top 20: Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh - Web truyện Full, truyện hay miễn phí. Top 21: Top 10 này bác sĩ hư em yêu anh full 2022 - Thả Rông. Top 22: Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh - Chương 8 - TRUYENGIHOT. Top 23: Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu. Anh - Chương 334 - 8xPub. Top 24: Này bác sĩ em yêu anh |. Luyệnthi247.vn. Top 25: Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh - Chương 521 - ( Hết) - IZtruyen.com. Top 26: Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh Chương 21: Kẻ tinh quái đến rồi. Top. 27: Truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh - Chương 390. Top 28: Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh - Tác giả Hường - 123TRUYEN.COM. Top 29: Trần Nhân Tông – Wikipedia tiếng Việt. Top 30: Đọc Truyện [DỊCHFULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang đọc truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh Chương 93: Nhiệt tình như lửa trên Dtruyen.com. ... Xem Thêm ...Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang đọc truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh Chương 93: Nhiệt tình như lửa trên Dtruyen.com. ... Xem Thêm ... ...