Thứ gì rơi vào ngày 12 tháng 8 năm 2023?

Tháng 8 chỉ có một ngày lễ. Vượt qua sự bất tử của Don José de San Martín, một ngày lễ có thể chuyển nhượng để kỷ niệm ngày mất của Người giải phóng. Theo lịch sử, nó rơi vào ngày 17 của tháng, nhưng nó kéo dài sang thứ Hai ngày 21 để tạo thành một ngày cuối tuần dài sẽ bắt đầu vào thứ Bảy ngày 19 và sẽ là kỳ nghỉ kéo dài duy nhất của tháng này

Tất cả các lịch đều miễn phí sử dụng, với điều kiện phải có logo của Calendarpedia, thông báo bản quyền ("© Calendarpedia®, www. lịchpedia. com") và điều khoản từ chối trách nhiệm ("Dữ liệu không có bảo đảm"). Để sử dụng mà không có logo Calendarpedia và thông báo bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tất cả nội dung trên trang web này đều thuộc bản quyền © 2011-2023 Calendarpedia®. Đã đăng ký Bản quyền. Dữ liệu được cung cấp mà không có bảo hành và có thể bị lỗi và thay đổi mà không cần thông báo trước

Xem thêm

lịch 2023 khác

Lịch từ 2023 đến 2024

Lịch hàng tháng cho tháng 8 năm 2023theo hướng ngang (5 mẫu)

mẫu 1Dương lịch tháng 8 năm 2023ngang, màu

 • lịch hàng tháng cho tháng 8 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • mỗi ngày một màu khác nhau (lịch "7 sắc cầu vồng")
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn

Thứ gì rơi vào ngày 12 tháng 8 năm 2023?

Mẫu 2.
Dương lịch tháng 8 năm 2023
ngang, 1 trang, số lớn

mẫu 2Dương lịch tháng 8 năm 2023ngang, số lớn

 • lịch hàng tháng cho tháng 8 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • số lượng lớn để dễ đọc
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

mẫu 3Dương lịch tháng 8 năm 2023ngang, cổ điển

 • lịch hàng tháng cho tháng 8 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • thiết kế lịch cổ điển, thích hợp làm lịch treo tường
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn

Thứ gì rơi vào ngày 12 tháng 8 năm 2023?

Mẫu 4.
Dương lịch tháng 8 năm 2023
ngang, 1 trang, số nhỏ

mẫu 4Dương lịch tháng 8 năm 2023ngang, số nhỏ

 • lịch hàng tháng cho tháng 8 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn

Thứ gì rơi vào ngày 12 tháng 8 năm 2023?

Mẫu 5.
Dương lịch tháng 8 năm 2023
ngang, định dạng danh sách
(ngày được căn chỉnh theo chiều dọc)

Mẫu 5Dương lịch tháng 8 năm 2023ngang, định dạng danh sách (ngày được căn chỉnh theo chiều dọc)

 • lịch hàng tháng cho tháng 8 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện bên cạnh mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Lịch hàng tháng cho tháng 8 năm 2023theo hướng dọc (4 mẫu)

đội 6Dương lịch tháng 8 năm 2023thẳng đứng, có màu

 • lịch hàng tháng cho tháng 8 năm 2023 trên 1 trang
 • hướng dọc
 • mỗi ngày một màu khác nhau (lịch "7 sắc cầu vồng")
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

đội 7Dương lịch tháng 8 năm 2023thẳng đứng, cổ điển

 • lịch hàng tháng cho tháng 8 năm 2023 trên 1 trang
 • hướng dọc
 • thiết kế lịch cổ điển, thích hợp làm lịch treo tường
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn

Thứ gì rơi vào ngày 12 tháng 8 năm 2023?

Mẫu 8.
Dương lịch tháng 8 năm 2023
dọc, 1 trang, số nhỏ

đội 8Dương lịch tháng 8 năm 2023dọc, số nhỏ

 • lịch hàng tháng cho tháng 8 năm 2023 trên 1 trang
 • hướng dọc
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn

Thứ gì rơi vào ngày 12 tháng 8 năm 2023?

Mẫu 9.
Dương lịch tháng 8 năm 2023
dọc, 1 trang, định dạng danh sách
(ngày được căn chỉnh theo chiều dọc)

đội 9Dương lịch tháng 8 năm 2023theo chiều dọc, định dạng danh sách (ngày được căn chỉnh theo chiều dọc)

 • lịch hàng tháng cho tháng 8 năm 2023 trên 1 trang
 • hướng dọc
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện bên cạnh mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Lịch 3 tháng tháng 8 năm 2023 (1 Mẫu)

Xem hình ảnh lớn

Thứ gì rơi vào ngày 12 tháng 8 năm 2023?

Mẫu 10.
lịch 3 tháng
Tháng 7/8/9 năm 2023,
chân dung, 1 trang

đội 10lịch 3 tháng cho tháng 7/8/9 năm 2023thẳng đứng

 • lịch hàng quý. 3 lịch hàng tháng trên 1 trang
 • hướng dọc
 • thích hợp làm lịch treo tường
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Tháng 8 năm 2023 Lịch dưới dạng tệp hình ảnh (1 Mẫu)

Dương lịch tháng 8 năm 2023dưới dạng tệp hình ảnh để tải xuống và in

Xem hình ảnh

Tháng 8 là tháng thứ 8 trong năm và là tháng thứ 5 trong 7 tháng có 31 ngày (các tháng còn lại là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 10 và tháng 12). Tên của tháng 8 bắt nguồn từ Hoàng đế La Mã Augustus, người đã đặt tên cho nó để vinh danh

 • Các cung hoàng đạo trong tháng 8 là Sư Tử (đến khoảng 23 tháng 8*) và Xử Nữ (từ khoảng 24 tháng 8*)
 • Trong những năm nhuận, tháng 8 bắt đầu vào cùng ngày trong tuần với tháng 2, nhưng trong tất cả các năm khác, không có tháng nào khác bắt đầu vào cùng ngày trong tuần với tháng 8
 • Vào năm 2023, tháng 8 bắt đầu vào Thứ Ba và kết thúc vào Thứ Năm
 • Thông tin thêm về tháng 8 (sự kiện, biểu tượng và lịch sử)

"Tháng Tám" trong các ngôn ngữ khác

Afrik�ansAugustus�Ả RậpأُغُسْطُسBasqueAbuztuBengal�আগস্টBulgariaTiếng Trung Quốc八月Tiếng Đan MạchTháng 8Tiếng ĐứcTháng 8EsperantoAŭgusto. EstonioAugustFilipino (Tagalo)AugustFinland�sElokuuFranc�sAo�tFris�nAugustusGriegoΑύγουστοςHebreoאוגוסטHindiअगस्तIndonesioAgustus

AilenL�nasaIsland�s�g�stÝTháng8Nhật Bản8月 hoặc 八月CatalonTháng8Hàn Quốc8월CroatianKolovozLatinAugustus/SextilisLat�nAugustsLithuanianRugpjūtisHà LanAugustusNa UyTháng8Mã LaiOgosMalt�sAwissuMacedonian АвгустBa LanSierpieńBồ Đào NhaAugustPun jabiਅਗਸਤ

RumaniTháng TámNgaАвгустThụy ĐiểnAugustiSerbianАвгустSlovakiaAugustSloveniaAvgustTây Ban NhaAgostoTamilਅਗਸਤThailand�sเดือนสิงหาคมSécSrpenThổ Nhĩ KỳAğus hoHungaryAugusz tusUkrainianСерпеньViệt NamTháng támWelshAwstZul�Agasti

Ngày 12 tháng 8 năm 2023 rơi vào ngày nào?

thứ Bảy , vào năm 2023. Đó là ngày thứ 223 của năm (không nhuận).

Ngày 10 tháng 8 năm 2023 rơi vào ngày nào?

thứ Năm , năm 2023. Đó là ngày thứ 221 của năm (không nhuận).

Ngày 14 tháng 8 năm 2023 rơi vào ngày nào?

Thứ Hai , năm 2023. Đó là ngày thứ 225 của năm (không nhuận).

Điều gì sẽ xảy ra vào ngày 13 tháng 8 năm 2023?

Hành hương Virgen del Monte 2023 - Cazalla de la Sierra .