Sổ theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật TIÊU học

Chỉ dẫn bình chọn học trò khuyết tật do Sở Giáo dục và Huấn luyện ban hành thích hợp với Sổ tay theo dõi người khuyết tật. Cách theo dõi sự tân tiến của học trò khuyết tật Học trò măng non, tiểu học, THCS, THPT như thế nào? Vui lòng tham khảo trước.

Làm thế nào bạn có thể bình chọn học trò khuyết tật?

Chỉ dẫn điền thông tin Sổ theo dõi sự tân tiến của học trò khuyết tật

Trang 1

– Điền cụ thể các dấu ………………………. ………………………….

– Dán tranh về người học theo đúng kích tấc, 1 bức tranh của tất cả mọi người.

– Điền tất cả các thông tin về học trò và gia đình của họ. Trong phần khuyết tật chính của người học, liệt kê dạng khuyết tật chính theo các loại khuyết tật được quy định trong ấy Đạo luật về người khuyết tật (Đạo luật 51/2010 / QH12)

Trang 2

– 5 học, lớp, thầy cô giáo: Nhập 5 ngày nay, lớp, tên học trò của học trò.

Chức năng HS:

Thông tin lấy từ Làm thế nào để đề xuất nhu cầu và quyền lực hoặc Bảng rà soát thực tiễncho HS.

Đề xuất càng nhiều cụ thể càng tốt.

Trang 3

– Tiêu chí 5 học:

– Ghi ra các tiêu chí thông tin nhưng mà người học có thể đạt được sau 1 5 học.

– Cần bám sát tiêu chí bài học, vào 2 môn học căn bản ở Tiểu học, cùng lúc là những môn học trò hứng thú và có bản lĩnh đọc, điều chỉnh cho thích hợp với kĩ năng hiểu bài của học trò. .

– Viết tiêu chí về các kĩ năng nhưng mà người học có thể đạt được sau 1 5 học như: kĩ năng tự lập, kĩ năng giao tiếp, xử sự, tuân thủ nội quy nhà trường, nội quy lớp học, v.v.

  1. Chăm sóc sức khỏe & Phục hồi công dụng:

– Đối với những học trò khuyết tật cần được chăm nom đặc trưng về sức khỏe và bình phục công dụng thì vắc xin này là nhu yếu.

– Nếu học trò ko cần cơ chế này thì ko cần ghi.

– Quan điểm ​​của các thành viên tham dự xây dựng chương trình giáo dục tư nhân: Bao gồm quan điểm ​​của gia đình học trò, thầy cô giáo, cán bộ điều hành nhà trường và cán bộ y tế địa phương (nếu có).

Trang 4

Điền như ở trang 3

Trang 5

– Cột nội dung: Điền đầy đủ như trang 3 hoặc 4

– Cột Khởi động: Ghi lại nội dung chính và các bước nhưng mà thầy cô giáo, nhà trường, các tổ chức trong và ngoài nhà trường dự định ​​tiến hành để đạt được các tiêu chí nhưng mà nhà trường đề ra.

– Cột xấu: Cần ghi rõ người nào là người làm chính, người nào là người điều phối. Chỉ có 1 người đề xướng chính, mà người điều phối có thể là nhiều người, nhiều tổ chức (kể cả xúc tiếp với gia đình học trò).

* Ghi chú: Chỉ ghi thông tin cho từng tháng, sau lúc coi xét kết quả hoạt động của tháng ấy rồi thực hiện đánh dấu nội dung sử dụng của tháng tiếp theo để kịp thời chỉnh sửa.

Trang 6

Nhận xét thường xuyên trong học kỳ I về sự tân tiến của học trò:

  1. Phát triển: Ghi lại những tân tiến về kiến ​​thức, kĩ năng và sức khỏe, sự đổi mới.
  2. Các vấn đề cần giải quyết và bổ sung cũng như các chỉ số tiến hành:

– Nội dung:

Nếu trong giai đoạn tiến hành, xét thấy nội dung, kiến ​​thức, kĩ năng và việc cập nhật việc làm chưa thích hợp với học trò thì cần tu sửa. Từ ấy có sự điều chỉnh về cơ chế và nội dung học dành cho sinh viên.

– Các điều khoản và điều kiện, cách thức và loại hình tổ chức:

Viết ra các chiến lược cần chỉnh sửa, các cách thức dạy học sẽ sử dụng chỉ mất khoảng đến, các dụng cụ, cách thức và cách thức lập mưu hoạch để người học có thể tham dự tốt hơn vào hoạt động học tập.

Trang 7

Ghi gần giống như trang 5

Thêm bất cứ quan điểm ​​hoặc nhận xét nào khác cho Ban Gimật hiệu Nhà trường.

Trang 8

Ghi gần giống như trang 6

Trang 9 tới hết trang 15

Ghi gần giống từ trang 4 tới trang 8

Trang 16

Ghi / dán tất cả các biên bản đã hỗ trợ vào cuối 5 học hoặc theo mẫu đề xuất của người học: – Lên lớp

– Upgrade

– Qua trường

– Thay đổi hoạt động hè, chuyển việc

* Ghi chú: Kỷ lục này là cho cả 5 học. Các trường có thể tiếp diễn lập mưu hoạch cho 5 học tiếp theo để học trò đặt Nhật ký tiến trình của học viên và đính kèm các tài liệu khác (Giđó khám sức khỏe; Bài rà soát, Bình chọn kết quả học tập; Chứng chỉ dạy nghề, v.v.) để lưu trong giấy má của mỗi học viên trong giai đoạn học. ở trường.

.

Chỉ dẫn ghi sổ theo dõi học trò khuyết tật Chỉ dẫn bình chọn học trò khuyết tật được Bộ GD&ĐT ban hành theo sổ ghi theo dõi học trò khuyết tập. Cách ghi sổ theo dõi tân tiến của học trò khuyết tật học trò măng non, tiểu học, thcs, thpt như thế nào? Mời các bạn tham khảo. Cách bình chọn học trò khuyết tật Chỉ dẫn điền thông tin vào Sổ theo dõi sự tân tiến của học trò khuyết tật Trang 1 – Điền đầy đủ thông tin của các dấu ………………. …………………………. – Dán ảnh của học trò theo đúng kích cỡ, ảnh chụp cả người. – Ghi đầy đủ các thông tin về HS và gia đình. Đối với phần Khuyết tật chính của HS thì ghi dạng khuyết tật chủ chốt theo phân dạng tật được qui định trong Luật người khuyết tật (Luật 51/2010/QH12) Trang 2 – 5 học, lớp học, GVCN: Ghi 5 ngày nay, kí hiệu lớp học và tên GVCN của HS đang học. – Những đặc điểm của HS: Các thông tin lấy từ Phiếu mày mò nhu cầu và năng lực hoặc Phiếu đánh giá tình trạng ban đầucủa HS. Đề xuất ghi càng cụ thể càng tốt. Trang 3

– Tiêu chí 5 học:

Kiến thức:

– Ghi tiêu chí tri thức nhưng mà HS có thể đạt được sau 1 5 học.
– Cần bám sát tiêu chí của các môn học, vào 2 môn căn bản ở Tiểu học, cùng lúc với những môn nhưng mà HS thích và có bản lĩnh học tập, điều chỉnh cho thích hợp với bản lĩnh nhận thức của HS.

Kĩ năng:

– Ghi tiêu chí về kĩ năng nhưng mà HS có thể đạt được sau 1 5 học như: kĩ năng tự chuyên dụng cho, kĩ năng giao tiếp, hành vi xử sự, chấp hành nền nếp, nội quy học tập của trường, lớp…

Chăm sóc sức khỏe và bình phục công dụng:

– Đối với HS khuyết tật cần có sự chăm nom đặc trưng về sức khỏe và bình phục công dụng thì cần có tiêu chí này. – Nếu HS ko có nhu cầu về tiêu chí này thì ko cần ghi. – Quan điểm của các thành viên tham dự xây dựng kế hoạch giáo dục tư nhân: Bao gồm các quan điểm của gia đình HS, GVCN, ban Gimật hiệu nhà trường và cán bộ y tế địa phương (nếu có). Trang 4 Ghi đầy đủ như ở trang 3 Trang 5 – Cột nội dung: Ghi đầy đủ như ở trang 3 hoặc 4 – Cột giải pháp tiến hành: Ghi những nội dung, biện pháp chủ chốt nhưng mà thầy cô giáo, nhà trường, các tổ chức trong và ngoài nhà trường dự kiến tiến hành để đạt được các tiêu chí nhưng mà nhà trường đề ra. – Cột người tiến hành: Cần chi rõ người nào là người tiến hành chính, người nào là người phối hợp tiến hành. Người tiến hành chính chỉ có 1 mà người phối hợp có thể nhiều người, nhiều tổ chức đoàn thể (kể cả việc phối hợp với gia đình HS). * Xem xét: Chỉ ghi thông tin của từng tháng, sau lúc đánh giá kết quả tiến hành xong tháng đó rồi mới tiếp diễn ghi nội dung tiến hành cho tháng sau để có những điều chỉnh kịp thời. Trang 6

Nhận xét chung giữa học kỳ I về sự tân tiến của HS:

Những tân tiến: Ghi những tân tiến về tri thức, kĩ năng và sức khỏe, bình phục công dụng.
Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng tiến hành:

– Nội dung: Nếu trong giai đoạn tiến hành thấy không liên quan về nội dung, tri thức, kĩ năng, bình phục công dụng đối với HS thì phải điều chỉnh. Từ ấy có những điều chỉnh trong mục tiêu, nội dung giáo dục cho HS. – Phương pháp và điều kiện, công cụ, hình thức tổ chức: Ghi các cách thức cần chỉnh sửa, cần vận dụng cách thức dạy học chỉ mất khoảng sắp đến, những đồ dùng, công cụ và hình thức tổ chức để HS có thể tham dự vào hoạt động học tập được tốt hơn. Trang 7 Ghi gần giống như trang 5 Ghi thêm các quan điểm đồng ý hay các quan điểm khác của Ban Gimật hiệu nhà trường. Trang 8 Ghi gần giống như trang 6 Trang 9 tới hết trang 15 Ghi gần giống như từ trang 4 tới trang 8 Trang 16 Ghi/đính kèm toàn thể các biên bản bàn giao lúc chấm dứt 5 học hay tùy theo vẻ ngoài nhưng mà HS cần: – Lên lớp – Chuyển cấp – Chuyển trường – Chuyển sinh hoạt hè, chuyển hoạt động

* Xem xét: Giấy má này dành cho cả 5 học. Các trường có thể lập tiếp kế hoạch các 5 học tiếp theo cho HS để tạo thành 1 bộ Sổ theo dõi sự tân tiến của HS và đình kèm các giấy tờ khác (Giấy chứng nhận sức khỏe; Các 3̀i kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; Giấy Chứng nhận học nghề….) để lưu vào Hồ sơ của từng học sinh trong thời gian học tập tại trường.

TagsVăn hóa

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #ghi #sổ #theo #dõi #tiến #bộ #của #học #sinh #khuyết #tật

  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Cách #ghi #sổ #theo #dõi #tiến #bộ #của #học #sinh #khuyết #tật

Sổ theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật TIÊU học

Sổ theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật TUYỂN TẬP sổ theo dõi tiến bộ của học sinh năm 2022 MỚI NHẤT

YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô, các em học sinh Sổ theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật TUYỂN TẬP sổ theo dõi tiến bộ của học sinh năm 2022 MỚI NHẤT. Đây là bộ Sổ theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật, sổ theo dõi tiến bộ của học sinh.

Tìm kiếm có liên quan​


Sổ theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật lớp 4

Sổ

theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật lớp 3

Mẫu

sổ theo dõi sự tiến bộ của học sinh

Sổ theo dõi học sinh khuyết tật violet

Sổ

theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật lớp 2

Sổ

theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật lớp 5

Hồ sơ đánh giá

học sinh khuyết tật THCS

Nhận xét

học sinh khuyết tật THCS

Sổ

theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật lớp 5

Sổ

theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật lớp 3

Sổ

theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật lớp 4

Mẫu

sổ theo dõi sự tiến bộ của học sinh

Phiếu đánh giá học sinh khuyết tật

Mẫu đánh giá học sinh khuyết tật

Sổ theo dõi học sinh khuyết tật violet

Sổ

theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật lớp 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỘC HÀ TRƯỜNG THCS TÂN VỊNH &

SỔ THEO DỎI TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH


Họ và tên: …………………………………………………………… Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………….. Khuyết tật chính: …………………………………………………… Họ và tên bố: …………………………… Năm sinh:…………….... Nghề nghiệp: ………………………………………………………… Họ và tên mẹ: …………………………… Năm sinh:………............ Nghề nghiệp: ………………………………………………………… Địa chỉ gia đình: …………………………………………………….. Điện thoại liên lạc: …………………………………………………..

Năm học: 2019 - 2020 Lớp: ……. GVCN:……………………….PHẦN A. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH - Những đặc điểm của HS:

Các thông tin lấy từ Phiếu tìm hiểu nhu cầu và năng lực hoặc Phiếu đánh giá tình trạng ban đầu của HS.

Yêu cầu ghi càng chi tiết càng tốt.

Điểm mạnh:

(Các mặt tích cực về kiến thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ)

Khó khăn:

(Các mặt tích cực về kiến thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ)

Nhu cầu:

(Nhu cầu về chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng)

PHẦN B. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN NĂM HỌC: 2019-20120

MỤC TIÊU NĂM HỌC (VÀ 3 THÁNG HÈ)

Kiến thức:

- Ghi mục tiêu kiến thức mà HS có thể đạt được sau một năm học. - Cần bám sát mục tiêu của các môn học, tập trung vào 2 môn cơ bản văn, toán, đồng thời với những môn mà HS thích và có khả năng học tập, điều chỉnh cho phù hợp với khả năng nhận thức của HS

2. Kỹ năng xã hội: Ghi mục tiêu về kỹ năng mà HS có thể đạt được sau một năm học như: kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp, hành vi ứng xử, chấp hành nề nếp, nội quy học tập của trường, lớp…

3. Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:

- Đối với HS khuyết tật cần có sự chăm sóc đặc biệt về sức khỏe và phục hồi chức năng thì cần có mục tiêu này. - Nếu HS không có nhu cầu về mục tiêu này thì không cần ghi.

Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

(GVCN; Gia đình; Cán bộ y tế địa phương; Nhân viên hỗ trợ....)​

- Ý kiến của các thành viên tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân: Bao gồm các ý kiến của gia đình HS, GVCN, ban Giám hiệu nhà trường và cán bộ y tế địa phương (nếu có).

Ngày…….tháng…………năm 20....​


Hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm Kiến thức: Kỹ năng xã hội: Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC KÌ I


Kiến thức:
Kỹ năng xã hội:
Phục hồi chức năng:

Kiến thức:
Kỹ năng xã hội:
Phục hồi chức năng:


Kiến thức:
Kỹ năng xã hội:
Phục hồi chức năng:

Kiến thức:
Kỹ năng xã hội:
Phục hồi chức năng:

NHẬN XÉT CHUNG HỌC KÌ I

VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH


I. Những tiến bộ:

1. Kiến thức: 2. Kỹ năng xã hội:

3. Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng

II. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương pháp thực hiện:

1. Nội dung: 2. Phương pháp và điều kiện, phương tiện:

3. Hình thức tổ chức:


Ban Giám hiệu Giáo viên chủ nhiệm Cha mẹ HS Cán bộ y tế

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

(Học kì I)


1. Kiến thức: 2. Kỹ năng xã hội: 3. Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC KÌ II


Kiến thức:
Kỹ năng xã hội:
Phục hồi chức năng:

Kiến thức:
Kỹ năng xã hội:
Phục hồi chức năng:

Kiến thức:
Kỹ năng xã hội:
Phục hồi chức năng:
Kiến thức:
Kỹ năng xã hội:
Phục hồi chức năng:Kiến thức:
Kỹ năng xã hội:
Phục hồi chức năng:

NHẬN XÉT CHUNG HỌC KÌ II

VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH


I. Những tiến bộ:

1. Kiến thức: 2. Kỹ năng xã hội:

3. Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:

II. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương pháp thực hiện:

1. Nội dung: 2. Phương pháp và điều kiện, phương tiện:

3. Hình thức tổ chức:

NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH

NĂM HỌC: …………. - …………..


I. Những tiến bộ:

1. Kiến thức: 2. Kỹ năng xã hội:

3. Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:

II. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương pháp thực hiện:

1. Nội dung: 2. Phương pháp và điều kiện, phương tiện: 3. Hình thức tổ chức:


Ban Giám hiệu Giáo viên chủ nhiệm Cha mẹ HS Cán bộ y tế

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

(Cả năm học)

Ghi thêm các ý kiến đồng ý hay các ý kiến khác của Ban Giám hiệu nhà trường.

BÀN GIAO LÊN LỚP, CHUYỂN TRƯỜNG, CUỐI CẤP,

BÀN GIAO HÈ

Ghi/đính kèm toàn bộ các biên bản bàn giao khi kết thúc năm học hay tùy theo hình thức mà HS cần: - Lên lớp - Chuyển cấp - Chuyển trường - Chuyển sinh hoạt hè, chuyển hoạt động

Sổ theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật TIÊU học

XEM THÊM


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Sổ theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật TIÊU học