Một tế bào sinh trứng có kiểu gen A lớn B lớn B nhỏ

Một tế bào sinh trứng có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành giảm phân bình thường đểtạo trứng, số loại trứng tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu?

A. 1.

B. 2.

C. 16.

D. 8.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải: 1 tế bào sinh trứng giảm phân chỉ cho 1 trứng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018 Môn Sinh Học trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 2 - có lời giải chi tiết

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Rút gọn biểu thức

  Một tế bào sinh trứng có kiểu gen A lớn B lớn B nhỏ
  , ta được kết quả là:

 • Nếu

  Một tế bào sinh trứng có kiểu gen A lớn B lớn B nhỏ
  thì
  Một tế bào sinh trứng có kiểu gen A lớn B lớn B nhỏ
  bằng

 • Cho hai tập hợp

  Một tế bào sinh trứng có kiểu gen A lớn B lớn B nhỏ
  như hình bên. Tìm khẳng định đúng với phần gạch.
  Một tế bào sinh trứng có kiểu gen A lớn B lớn B nhỏ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Một tế bào sinh trứng có kiểu gen A lớn B lớn B nhỏ