kellyanne smith là gì - Nghĩa của từ kellyanne smith

kellyanne smith có nghĩa là

Kellyanne Smith là một cô gái sinh năm 2008. Cô được coi là người có ảnh hưởng và đã được nhìn thấy trong người mẫu Agencys từ nhỏ.Cô cũng đi theo cái tên 'sỏi'.

Thí dụ

Kellyanne Smith là một trẻ người có ảnh hưởng.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết kellyanne smith là gì - Nghĩa của từ kellyanne smith