ayress là gì - Nghĩa của từ ayress

ayress có nghĩa là

Một cô gái bị Tiddies lớn và một cái mông béo nhưng cô ấy tuyên bố không nói chuyện với không ai mặc dù cô ấy có nhiều người cũ và bạn thân, Ayress có một người yêu thích yêu thích

Thí dụ

Dat Bitch Cho tôi Ayress Vibes

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết ayress là gì - Nghĩa của từ ayress